Uhkaako englannin kieli kansalliskieltemme asemaa? – Tutkimushanke selvittää englannin kielen roolia nykypäivän Suomessa

Report this content

Englannin kielen asema suomalaisessa yhteiskunnassa ja sen mahdollinen uhka kansalliskieliämme kohtaan on ollut julkisten keskusteluiden kestoaihe jo vuosien ajan. Itä-Suomen yliopistossa tänä syksynä alkanut Englanti Suomen kansalliskielten rinnalla -hanke selvittää englannin kielen tämänhetkistä asemaa ja käyttöä kolmella alueella yhteiskunnassamme: elinkeinoelämässä, tiede- ja korkeakoulutuksessa sekä julkisessa hallinnossa. Hankkeen taustalla on kysymys siitä, ovatko kansalliskieltemme suomen ja ruotsin elinvoimaisuus ja käyttöala kaventumassa englannin kielen kustannuksella.

– Muun muassa Sanna Marinin hallituksen vuonna 2021 julkaisemassa Kansalliskielistrategiassa englannin kieli nähdään uhkana suomen ja ruotsin kielille erityisesti tiede- ja korkeakoulumaailmassa. Tutkittua tietoa aiheesta ei kuitenkaan ole tuotettu sitten 2000-luvun alun, kertoo hankkeen johtaja, englannin kielen professori Mikko Laitinen.

Hankkeessa tehtävä selvitys on kaksiosainen: ensimmäinen osa koostuu kolmesta kyselytutkimuksesta, jotka toteutetaan yhteistyössä hankkeessa mukana olevien alojen keskeisten toimijoiden kanssa. Toinen osa selvityksestä koostuu puolestaan sosiaalisen median aineistosta, joka täydentää kyselytutkimuksen tuloksia.

– Meillä on esimerkiksi tiedossa, että vajaa kolmasosa suomalaisten someen kirjoittamista viesteistä tuotetaan englannin kielellä, mutta meiltä puuttuu kokonaiskuva siitä, kuinka laajasti ja millä kielillä esimerkiksi kunnat viestivät omista palveluistaan kuntalaisille.

Yliopistotutkija Paula Rautionahon mukaan on tärkeää, että keskusteluissa englannin aseman muutoksesta pohjana on tutkittu tieto.

– Suomessa tehdään tällä alalla erittäin korkeatasoista tutkimusta. Jotta voitaisiin luoda englannin kieltä koskevia kielipoliittisia linjauksia, kannattaa päätöksenteon pohjana hyödyntää tutkimusta englannin kielen käytöstä ja sen vaikutuksista.

Kyseessä on siis ensimmäinen englannin kielen asemaa Suomessa tutkiva laajamittainen selvitys sitten vuoden 2007 toteutetun kansallisen kyselytutkimuksen, jota johti tässäkin projektissa mukana oleva Jyväskylän yliopiston emeritaprofessori Sirpa Leppänen.

Hankkeen tavoitteena on saada englannin kielen muuttuvasta asemasta tutkimukseen perustuvaa tietoa, jota voidaan hyödyntää poliittisen päätöksenteon perustana tukemaan Suomen kansalliskielten elinvoimaisuutta, yhteiskunnallista monikielisyyttä sekä suomalaisten monipuolista kielitaitoa eri koulutusasteilla.

Hankeen on tilannut ja sitä rahoittaa Valtioneuvosto. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan keväällä 2023, ja loppuraportti julkaistaan seuraavana syksynä.

Lisätietoja:

Professori Mikko Laitinen, mikko.laitinen(at)uef.fi, 050 441 2389
https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/englanti-suomen-kansalliskielten-rinnalla/

Tilaa