Ulla Hurskainen Itä-Suomen yliopiston henkilöstö- ja hyvinvointijohtajaksi

Report this content

Itä-Suomen yliopiston henkilöstö- ja hyvinvointijohtajaksi on valittu kasvatustieteen maisteri Ulla Hurskainen, 40. Hurskainen toimii tällä hetkellä Itä-Suomen yliopistossa johtavana hallintopäällikkönä. Uudessa tehtävässään hän aloittaa 1.8.2021.

Nykyisessä tehtävässään Hurskainen on vastannut yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnan sekä filosofisen tiedekunnan yleishallinnosta, niiden henkilöstöpalveluiden johtamisesta sekä prosessien kehittämisvastuusta. Aiemmin Hurskainen on toiminut Itä-Suomen yliopistossa henkilöstöasiantuntijana ja korkeakoulusihteerinä.

– Henkilöstö- ja hyvinvointijohtajan tehtävä on hieno jatkumo aiemmille tehtävilleni. On motivoivaa päästä kehittämään henkilöstöprosessejamme edelleen henkilöstöpalveluiden erittäin osaavan henkilöstön kanssa sekä edistämään henkilöstön hyvinvointia ja strategiamme toimeenpanossa keskeistä yhteisöllisyyttä ja osallisuutta, Hurskainen kertoo.

Hänen mukaansa monivaiheinen valintaprosessi oli antoisa.  

– Oli opettavaista olla mukana rekrytoinnissa vaihteeksi pöydän toisella puolella.

Valinta tapahtui monivaiheisesti hakemusten, haastattelujen ja testien perusteella. Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen kertoo, että erityisen ilahduttavaa oli hakijoiden suuri määrä ja erittäin kova taso, mikä kertoo osaltaan siitä, että Itä-Suomen yliopisto on haluttu työpaikka.

Henkilöstöpalvelut-yksikön johtamisen ja kokonaisvastuun lisäksi Ulla Hurskaisella tulee olemaan keskeinen rooli henkilöstön yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin kehittämisessä.

– Henkilöstö- ja hyvinvointijohtajan tehtävänimikkeellä ei muissa yliopistoissa ole HR-johtajia. Haluamme uudella nimikkeellä viestiä, kuinka tärkeänä pidämme henkilöstömme hyvinvointia ja merkitystä sekä strategian mukaisten toimenpiteiden eteenpäin vientiä, kertoo Meriläinen.
 

Ulla Hurskaisen painolaatuinen kuva on osoitteessa https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/41908?encoding=UTF-8

Lisätietoja:
Henkilöstö- ja hyvinvointijohtaja (1.8. alkaen) Ulla Hurskainen, ulla.hurskainen(at)uef.fi, p. 050 512 5238
Hallintojohtaja Tuomo Meriläinen, tuomo.merilainen(at)uef.fi, p. 040 355 2299

Tilaa