Urheilulukiolaisten motivaatio urheilua ja opintoja kohtaan kulkevat käsi kädessä – pojilla opiskelumotivaatio tyttöjä heikompaa

Report this content

Urheilulukiolaisten opiskeluun kohdistuva motivaatio ja urheiluun kohdistuva motivaatio ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa. Eli sellaiset opiskelijat, jotka ovat motivoituneita opiskelemaan, ovat myös motivoituneita urheilemaan. Toisaalta myös niillä, joiden motivaatio opintoja kohtaan oli heikompaa, oli motivaatiovaikeuksia myös urheilua kohtaan.

Nämä tulokset selviävät professori Jaana Viljarannan ja tutkimusryhmän tuoreesta tutkimusartikkelista, jossa tarkasteltiin urheilulukiolaisia ensimmäiseltä luokalta kolmannelle luokalle saakka. Tutkimushanketta rahoitti Opetus- ja kulttuuriministeriö, ja hankkeen johtajana toimi dosentti Tatiana V. Ryba Jyväskylän yliopistosta.

Euroopan Unioni kannustaa jäsenvaltioitaan luomaan kansallisia ohjeistoja urheilijoiden kaksoisuran edistämistä varten. Kilpaurheilun ja opintojen yhdistämistä varten tulisi olla riittävästi tukea. Viljarannan tutkimuksessa haluttiin tarkastella, miltä opintojen ja kilpaurheilun yhdistäminen näyttää motivaation näkökulmasta.

– Keskityimme tutkimuksessamme erityisesti mahdollisiin sukupuolieroihin. Tyttöjen oletetaan olevan yleisesti poikia motivoituneempia akateemisesti, kun taas urheilussa korostuu usein miehisyyteen liitettävien ominaisuuksien merkitys. Onkin esitetty, että tällaiset narratiivit suosivat erityisesti poikia, kun puhutaan urheiluun motivoitumisesta, Viljaranta kertoo.

Tutkimuksessa selvisi, että poikien motivaatio opiskelua kohtaan oli lukion alussa heikompi kuin tyttöjen, ja tämä ero säilyi lukiovuosien läpi. Urheilumotivaation suhteen puolestaan ei havaittu sukupuolieroja.

– Näiden tulosten pohjalta arvelemme, että tytöt olisivat suotuisammassa asemassa opiskelun ja kilpaurheilun yhdistämisessä.

Kun halutaan tukea poikien kaksoisuran rakentumista, olisikin kiinnitettävä erityistä huomiota opiskelumotivaation tukemiseen.

– Tutkimuksessa nähtävien erojen tiedostaminen voi ylipäätään auttaa ymmärtämään paremmin, millaista tukea urheilulukiossa kaivattaisiin urheilijoiden kaksoisuran mahdollistamiseksi.
 

Tutkimusartikkeli:
Viljaranta, J., Aunola, K., Tolvanen, A., & Ryba, T. V. (2022). The development of school and sports task values among adolescent athletes: The role of gender. Curr Psychol. https://doi.org/10.1007/s12144-022-02880-y

 

Lisätietoja:
Professori Jaana Viljaranta, jaana.viljaranta(at)uef.fi, p.
050 325 6093

 

Tilaa