Uudet merkkiaineet ennakoivat sydämen vajaatoiminnan kehittymistä

Report this content

Itä-Suomen yliopistossa ja KYSissä toimiva tutkijaryhmä on löytänyt useita uusia sydämen vajaatoiminnan kehittymiseen liittyviä merkkiaineita. Useilla tulehdusmerkkiaineilla ja solujen energia-aineenvaihduntatuotteilla havaittiin tutkimuksessa yhteys kohonneeseen sydämen vajaatoiminnan riskiin.

Tutkimuksessa käytettiin kuopiolaisen METSIM-tutkimuksen 10,106 miehen valikoimatonta väestöotosta, jolla ei ollut seurannan alussa todettu sydämen vajaatoimintaa. Koholla olevat tulehdusmerkkiaineet ja useat NMR-menetelmällä mitatut sydämen aineenvaihduntaan liittyvät merkkiaineet olivat yhteydessä sydämen vajaatoiminnan kehittymiseen 8,8 vuoden seurannassa. Näitä uusia merkkiaineita olivat adiponektiini, herkkä C-reaktiivinen proteiini, kroonisen tulehduksen merkkiaine GlycA, aminohapot alaniini ja fenylalaniini sekä sydänlihaksen energialähteenä käyttämät glyseroli ja pyruvaatti. Kun tulokset vakioitiin iän, painoindeksin, diabeteksen ja statiinilääkityksen käytön suhteen, adiponektiini, pyruvaatti  ja virtsan albumiinieritys liittyivät sydämen vajaatoiminnan kehittymiseen.

Yleisimmät sydämen vajaatoimintaa selittävät sydänsairaudet olivat tässä tutkimuksessa kohonnut verenpaine, sepelvaltimotauti, etenkin sairastettu sydäninfarkti. Harvemmin taustalla oli sydänlihassairaus tai läppävika. Diabetes, systolinen verenpaine, ikä, ylipaino, korkea insuliinipitoisuus ja munuaisten heikentynyt toiminta ja mikroalbuminuria, jotka ovat ennestään tunnettuja sydämen vajaatoiminnan riskitekijöitä, olivat myös yhteydessä sydämen vajaatoiminnan kehittymiseen.

Pääkomponenttianalyysin avulla sydämen vajaatoimintaan liittyvät riskitekijät ja merkkiaineet ryhmiteltiin komponenteiksi, jotka voivat mahdollisesti liittyä erilaisiin taudinkulkuihin ja joista neljä oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä sydämen vajaatoiminnan kehittymiseen. Näistä kolmeen komponenttiin sisältyi eri tulehdusmerkkiaine ja yhteen komponenttin energia-aineenvaihdunnan metaboliitit.

– Sydämen  vajaatoimintaan tunnetusti liittyy sydämen energia-aineenvaihdunnan muutoksia ja matala-asteinen krooninen tulehdus. Tämän tutkimuksen perusteella nämä muutokset  ovat havaittavissa jopa useita vuosia ennen sydämen vajaatoiminnan ilmaantumista, toteaa professori Johanna Kuusisto.

Aiemmissa eläinmallitutkimuksissa  sydänlihaksen aineenvaihdunnan häiriön on todettu edeltävän, käynnistävän ja pitävän yllä sydämen epäedullista muovautumista. Nyt julkaistu tutkimus on kuitenkin ensimmäinen tutkimus, jossa energia-aineenvaihdunnan merkkiaineiden havaittiin ennakoivan sydämen vajaatoiminnan kehittymistä ihmisillä. 

Mittaamalla uusia sydämen vajaatoiminnan merkkiaineita voidaan mahdollisesti tunnistaa paremmin henkilöt, joilla on suurentunut riski sydämen vajaatoiminnan kehittymiselle. –  Sydämen vajaatoiminnan ennuste on nykyhoidoista huolimatta edelleen erittäin huono, joten riskipotilaiden tunnistaminen ja hoitaminen ajoissa jo ennen sydämen vajaatoiminnan kehittymistä on erityisen tärkeää, Kuusisto kertoo. 

Jatkotutkimuksia tarvitaan sen selvittämiseksi, voidaanko tulehdus- ja aineenvaihduntareitteihin kohdistuvilla  täsmälääkkeillä estää  sydämen vajaatoiminnan kehittymistä.

Lisätietoja:

Johanna Kuusisto, https://uefconnect.uef.fi/henkilo/johanna.kuusisto/

Professori, ylilääkäri

Medisiininen keskus, Itä-Suomen yliopisto ja Kuopion yliopistollinen sairaala

Tutkimusartikkeli (Open Access):

Raimo Jauhiainen , Matti Jauhiainen , Jagadish Vangipurapu, Teemu Kuulasmaa, Mika Ala‐Korpela , Markku Laakso & Johanna Kuusisto (2020). Novel biomarkers associated with incident heart failure in 10 106 Finnish men. ESC Heart Failure, https://doi.org/10.1002/ehf2.13132.

Tilaa