Uusi vihreän kemian menetelmä löytyi sattumalta

Itä-Suomen yliopiston farmasian laitoksella on löydetty uusi menetelmä, joka mahdollistaa monien kemikaalien valmistuksen vihreän kemian periaatteiden mukaisesti. Kuivattuun kationinvaihtohartsiin perustuva menetelmä löytyi sattumalta ATP-johdannaisen valmistuksen yhteydessä.

Yliopistotutkija Petri Turhanen oli kehittämässä laboratoriomenetelmää erään tärkeän adenosiinitrifosfaatti- eli ATP-johdannaisen valmistukseen, kun tarkempi analyysi yhdessä professori Jouko Vepsäläisen kanssa tuotti havainnon aiemmin tuntemattomasta reaktiosta. Tämä havainto johti uudenlaisen synteettisen kemian menetelmän löytymiseen. Menetelmän avulla voidaan tehdä reaktioita vihreän kemian periaatteiden mukaisesti, ja sen tarkempaan tutkimukseen on saatu rahoitusta Jane ja Aatos Erkon säätiöltä.

Menetelmä perustuu Dowex-kauppanimellä saatavan kuivatun kationinvaihtohartsin ja natriumjodidin tai -bromidin yhtäaikaiseen käyttöön. Yhdistelmää voidaan käyttää myös katalyyttinä.

Vihreässä kemiassa pyritään kehittämään ja tekemään yhdisteitä mahdollisimman ympäristöystävällisesti ja energiatehokkaasti välttäen myrkyllisiä ja muuten haitallisia lähtöaineita. Tutkijoiden löytämä menetelmä mahdollistaa useiden erilaisten orgaanisen kemian reaktioiden tekemisen muun muassa entistä alhaisemmissa lämpötiloissa, suoraviivaisemmin ja nopeammin. Lisäksi menetelmän avulla on mahdollista valmistaa sellaisia yhdisteitä, joiden valmistaminen nykytekniikoilla on hyvin haasteellista tai jopa mahdotonta.  

Uutta menetelmää voidaan hyödyntää muun muassa hienokemikaalien ja joidenkin liuottimien valmistuksessa, lääkeainekemiassa ja yleisemmin synteesikemiassa. Tämän lisäksi apulaisprofessori Anu Airaksisen tutkimusryhmä Helsingin yliopistossa on testannut onnistuneesti menetelmän toimivuutta radiojodauksessa. Radioaktiivisia jodiyhdisteitä käytetään lääketieteessä muun muassa PET- ja SPECT-kuvantamiseen, syöpähoitoihin ja diagnostiikkaan.

Lisätietoja:

Yliopistotutkija Petri Turhanen, petri.turhanen@uef.fi, p. +358 40 355 3857, Itä-Suomen yliopisto, farmasian laitos

Research Outreach -lehden juttu aiheesta: Turhanen P., 2020, "The serendipitous discovery of a new green chemistry method." Research OUTREACH. (112) Available at: https://researchoutreach.org/articles/serendipitous-discovery-green-chemistry-method/ under a Creative Commons Attribution 4.0. Full terms at https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Yrityksestä

Itä-Suomen yliopisto on Suomen monialaisin tiedeyliopisto. Korkeatasoinen ja tieteidenvälinen tutkimuksemme ja koulutuksemme vastaavat maailmanlaajuisiin haasteisiin ja rakentavat kestävää tulevaisuutta. Tutkimuksemme on useilla aloilla maailman kärkeä. Tarjoamme opetusta lähes sadassa pääaineessa ja koulutamme tulevaisuuden osaajia muuttuvan työelämän tarpeisiin. Yliopistoomme kuuluu neljä tiedekuntaa: filosofinen tiedekunta, luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, terveystieteiden tiedekunta sekä yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta. Kampuksemme sijaitsevat Joensuussa ja Kuopiossa Yliopistossa on noin 15 500 opiskelijaa ja se työllistää noin 2 700 henkilöä.

Yhteyshenkilöt

  • Itä-Suomen yliopisto / Viestintä
    http://www.uef.fi
  • Joensuun kampus
    Yliopistokatu 2, PL 111, 80101 Joensuu
  • Kuopion kampus
    Yliopistonranta 1, PL 1627, 70211 Kuopio

Tilaa