Vaajasalon säätiöltä 100 000 euron lahjoitus Itä-Suomen yliopistolle

Report this content

Vaajasalon säätiö on tehnyt Itä-Suomen yliopistolle yhteensä 100 000 euron lahjoituksen. Lahjoitus on jaettu kahteen osaan, joista 50 000 euroa kohdennetaan epilepsiatutkimukseen ja toisella 50 000 euron lahjoituksella säätiö osallistuu Itä-Suomen yliopiston Tee tietoinen valinta -tukikampanjaan. Jälkimmäinen eli valtion vastinrahakampanjaan lahjoitettu summa kohdennetaan lääketieteiden ja farmasian koulutusalalle.

Tutkimuksen avulla kohti yksilöllistä epilepsian hoitoa

Professori Reetta Kälviäisen johtamassa Itä-Suomen yliopiston kliinisessä epilepsiatutkimuksessa tutkitaan epilepsian ennustetekijöitä ja biomarkkereita eli ihmisestä kerättäviä tietoja ja näytteitä, joiden avulla pyritään mahdollisimman varhain tunnistamaan riski vaikeahoitoisen epilepsian kehittymiseen. Biomarkkereiden löytymistä pidetään maailman laajuisesti tärkeimpänä epilepsian tutkimusprioriteettina, sillä ne tarjoavat mahdollisuuden epilepsian yksilöllisempään hoitoon.

- Vaajasalon säätiön tuella keskitymme erityisesti geneettisten tekijöiden parempaan selvittämiseen yhteistyössä USA:ssa Cleveland klinikassa ja Harvardin Broad-instituutissa toimivan professori Dennis Lalin ja hänen työryhmänsä kanssa, Kälviäinen kertoi.

Kuopiossa kotipaikkaansa pitävä Vaajasalon säätiö on perustettu vuonna 1966. Toiminnan historia alkaa kuitenkin jo vuodesta 1898, jolloin Kallavedellä olevaan Vaajasalon saareen rakennettiin sairaala epilepsiaa sairastaville. Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö tukee myöntämillään apurahoilla epilepsiatutkimusta ja epilepsian hoidon kehittämistä. Vaajasalon säätiön on tukenut Itä-Suomen yliopiston epilepsiatutkimusta myös osa-aikaisella (60%) kliinisen epileptologian professuurilla vuodesta 2011 alkaen.

Vastinrahakampanjassa jokainen euro kertautuu 2,5 euroon

Valtio pääomittaa yliopistoja vastinrahoituksella, joka jaetaan yliopistojen kesken suhteessa näiden keräämään yksityiseen pääomaan. Itä-Suomen yliopiston valtion vastinrahaan oikeuttava varainhankintakampanja Tee tietoinen valinta on käynnissä ja keräysaika kestää 30.6.2022 saakka. Kampanjan aikana jokainen kerätty euro voi tuottaa vastinrahaa yliopistolle jopa 2,5 euroa. Juuri vastinraha kannusti Vaajasalon säätiötä lahjoituksen tekemiseen myös kampanjaan muun tuen lisäksi.

- Säätiö on ollut mukana myös kahdella aiemmalla vastinrahakampanjan kierroksella. Mielestämme tämä on oiva keino tukea alueen elinvoimaisuutta ja itä-suomalaista osaamista, totesi hallituksen puheenjohtaja Matti Pulkkinen

Itä-Suomen yliopisto on erittäin kiitollinen saamistaan lahjoituksista. Lahjoituksia olivat ottamassa vastaan 14.10.2021 yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen ja dekaani Jussi Pihlajamäki.

Yliopistoa voi tukea yksityishenkilönä tai yrityksenä/yhteisönä. Lisätietoja kampanjasta ja ohjeet lahjoittamiseen löytyvät verkkosivuiltamme osoitteesta uef.fi/lahjoita.

Lisätietoja:

Vaajasalon säätiö, Auvo Vilpponen, asiamies, p. 050 527 3698

Itä-Suomen yliopisto, dekaani Jussi Pihlajamäki, p. 050 3440187

Kuvassa lahjoitustilaisuudessa vas. Itä-Suomen yliopiston rehtori Jukka Mönkkönen ja dekaani Jussi Pihlajamäki, Vaajasalon säätiön hallituksen puheenjohtaja Matti Pulkkinen, hallituksen jäsen Erkki Jalkanen sekä asiamies Auvo Vilpponen. Kuva ladattavissa osoitteessa https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/44404?encoding=UTF-8

Tilaa