Väitös 10.6.Maatalouden työperäisiä vammoja voidaan vähentää Etelä-Koreassa

Report this content

Vuonna 2016 Etelä-Koreassa tuli voimaan laki maanviljelijöiden ja kalastajien työtapaturmien ja ammattitautien korvaamisesta ja ennaltaehkäisystä. Tämän seurauksena maassa on kehitettävä interventio-ohjelmia, ohjeita ja määräyksiä maataloustyössä aiheutuvien vammojen ehkäisemiseksi.

MPH Hyocher Kimin väitöskirjan tarkoituksena oli tutkia maatalouden työperäisten vammojen määrää ja laatua Etelä-Koreassa, selvittää niiden riskitekijöitä ja juurisyitä sekä ehdottaa suuntaviivoja työturvallisuuden tarkastuslistojen sekä säännösten kehittämiselle tulevien maatalouden työturvallisuusinterventioiden tueksi.

Väitöskirjan päähypoteesi oli, että työperäisten vammojen määrä maataloudessa on korkeampi kuin useimmilla muilla elinkeinoaloilla. Toinen hypoteesi oli, että viljelijöiden työperäisten vammojen ehkäisemiseksi vaadittavalle sääntelylle on mahdollista ehdottaa ohjeita vammatyyppien ja turvallisuusjärjestelmien analyysin perusteella.

Työperäisten vammojen määrän eroja eri ammateissa tutkittiin analysoimalla Korean kansallisen terveys- ja ravintotutkimuksen tietoja kaikkiaan 11837 osallistujalta. Maatalous-, metsä- ja kalastustyöntekijöistä 7,7 prosentilla oli ollut vuoden aikana työperäinen vamma. Työperäisten vammojen esiintyvyys oli oli tässä ryhmässä toiseksi suurin käsityöläisten, varustelu-, koneenkäyttö- ja kokoonpanotyöntekijöiden jälkeen.

Toisessa osatyössä tutkittiin maanviljelijöiden työperäisten vammojen vuosittaista esiintyvyyttä laajasta, 16 160 osallistujan haastattelututkimusaineistosta. Tutkimusvuonna 3,6 prosentilla maanviljelijöistä oli ollut maataloustyöhön liittyvä, ei kuolemaan johtanut polikliinistä tai sairaalahoitoa vaatinut vamma.

Kolmannessa osatyössä tarkasteltiin 68 työperäisen vamman juurisyitä ja niihin liittyviä turvallisuusjärjestelmien virheitä. Juurisyiden analysointi ja luokittelu paljasti, että maataloustyöhön liittyvät vammat olivat seurausta useiden turvallisuusjärjestelmien virheiden yhdistelmistä.

Viimeisessä osatyössä tarkasteltiin neljää eri maissa käytössä olevaa työturvallisuuden tarkistuslistaa turvallisuusjärjestelmien luokittelua käyttäen. Analyysin perusteella ehdotettiin ohjeita tarkistuslistojen ja -määräysten parantamiseksi. Jotta maatalouden työturvallisuuden tarkistuslistoja ja säännöksiä voidaan kehittää mahdollisimman vaikuttaviksi, tulee välttää turvallisuusjohtamisen kohdistamista yksipuolisesti vain tiettyihin osa-alueisiin. Turvallisuusjärjestelmissä käytännössä todettuja virheitä pitää tarkastella niistä aiheutuvien maatalouden työperäisten vammojen tyypin mukaan ja turvallisuusjärjestelmiä pitää kehittää näiden analyysien perusteella.

Master of Public Health Hyocher Kimin työterveyden alan väitöskirja Occupational injuries and safety systems for prevention in South Korean agriculture (Työperäiset vammat ja ehkäisevät turvallisuusjärjestelmät Etelä-Korean maataloudessa) tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa 10. kesäkuuta klo 12.00. Tilaisuutta voi seurata verkossa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii professori Peter Lundqvist Ruotsin maataloustieteellisestä yliopistosta ja kustoksena emeritusprofessori Kimmo Räsänen Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on englanninkielinen.

Väittelijän painolaatuinen kuva

Väitöstilaisuus verkossa

Väitöskirja verkossa


 

Tilaa