Väitös 15.1. Turvallista sisäkorvaistutehoitoa uusilla elektrodeilla

Report this content

Lääketieteen lisensiaatti Matti Iso-Mustajärven väitöstutkimus osoitti kahden uuden sisäkorvaistutteen elektrodimallin mahdollistavan jopa entistä turvallisemman kuulovikojen hoidon. Tutkimuksessa kehitettiin myös uusia kuvantamismenetelmiä sisäkorvaistutehoidon seurantaan ja tutkimiseen.

Sisäkorvaistutehoito on ainut lääketieteellinen hoito, jolla voidaan palauttaa aistielimen toimintaa. Sisäkorvaistutehoitoa kokeiltiin ensimmäisen kerran vuonna 1961, jonka jälkeen se on vakiinnuttanut asemansa vaikeiden kuulovikojen kuntoutuksessa.

Sisäkorvaistutehoidon kuulotuloksiin vaikuttavat useat ennustetekijät. Yksi merkittävimpiä leikkaukseen liittyviä negatiivisia ennustetekijöitä on mahdollinen elektrodin aiheuttama sisäkorvan simpukan vaurio. Vaurion syntyyn vaikuttavat sekä käytetty leikkaustekniikka että elektrodin ominaisuudet.

Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin kahden uuden sisäkorvaistutteen elektrodin leikkausominaisuuksia simuloiduissa sisäkorvaistuteleikkauksissa ohimoluissa. Lisäksi seurattiin toisen elektrodin ensimmäisiä kuulotuloksia potilailla, joilla oli kliinisesti merkittävää jäännöskuuloa ennen leikkausta. Tutkimuksessa kehitettiin myös uusia kuvantamismenetelmiä istutehoidon seurantaan ja tutkimiseen käyttämällä fuusiokuvantamiseen perustuvia tekniikoita ja kartiokeilatietokonetomografiaa (KK-TT).

 Tulosten perusteella uudet tutkitut elektrodimallit mahdollistavat turvallisen sisäkorvaistuteleikkauksen ja tuovat lisää vaihtoehtoja yksilöllisempään sisäkorvaistutekuntoutukseen. Fuusiokuvantaminen on KK-TT:tä tarkempi menetelmä elektrodin sijainnin arvioon sisäkorvassa. Se tarjoaa myös nopean ja kustannustehokkaan mahdollisuuden ohimoluilla tehtäviin elektroditutkimuksiin.

Lääketieteen lisensiaatti Matti Iso-Mustajärven väitöskirja Insertion characteristics of different cochlear implant electrodes: a clinical, radiological and histological study tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii professori Jussi Jero Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Heikki Löppönen Itä-Suomen yliopistosta. Väitöstilaisuutta voi seurata verkossa 15.1.2020 klo 12 alkaen.

Väittelijän painolaatuinen kuva

Väitöstilaisuus verkossa

Väitöskirja verkossa: Iso-Mustajärvi, Matti. Insertion characteristics of different cochlear implant electrodes: a clinical, radiological and histological study

Tilaa