Väitös 17.9. Ghanassa myytäviin kasvirohdosvalmisteisiin voi liittyä terveysriskejä

Report this content
Filosofian tohtori Frank Adusei-Mensahin väitöstutkimuksessa perehdyttiin Ghanan Kumasissa yleisesti käytettyjen kasvirohdosvalmisteiden turvallisuuteen ja tehokkuuteen. Saatavilla oli kasvirohdosvalmisteita, jotka saattavat altistaa syövälle tai lisätä muita terveysriskejä varsinkin pitkäaikaisaltistuksessa. Väitöstilaisuus on 17. 9.2020 Kuopiossa ja sitä voi seurata myös verkossa.

Monet kasveihin perustuvat rohdokset ovat tärkeä osa terveydenhuoltoa kehittyvissä maissa kuten Ghanassa

Ihminen on käyttänyt kasveja sairauksien hoitoon vuosituhansien ajan, ja kasvirohdoksia käytetään enenevässä määrin eri sairauksien kuten malarian, diabeteksen ja verenpaineen ennaltaehkäisyssä ja hoidossa.  Kasvirohdosvalmisteiden runsaasta käytöstä huolimatta niiden tehokkuudesta ja turvallisuudesta on vain vähän tietoa Ghanassa. Lisäksi valmisteiden sääntely on vajavaista. Ne saattavat sisältää myös toksisia aineita, kuten torjunta-aineita ja raskasmetalleja, jotka voivat aiheuttaa terveysriskejä ihmisille ja eläimille.

Tutkimustyössä selvitettiin kasvirohdosvalmisteiden turvallisuutta ja tehokkuutta haastattelemalla valmisteiden käyttäjiä Kumasissa, Ghanassa. Haastattelututkimukseen valittiin satunnaisesti 37 kasvirohdosvalmisteiden kuluttajaa. Lisäksi tutkimuksessa analysoitiin kuuden ghanalaisen kasvirohdosvalmisteen raskasmetalli- eli arseeni-, kadmium-, kromi-, kupari-, nikkeli-, mangaani-, lyijy- ja elohopeapitoisuudet sekä torjunta-ainepitoisuudet ja niiden mahdolliset kuluttajille aiheuttamat terveysriskit. Kolme kasvirohdosvalmistetta valittiin edelleen 30 vuorokautta kestävään toksisuustestiin. Eläinkokeet suoritettiin OECD:n ohjeiden mukaisesti Sprague-Dawley-rottamallilla.

Asianmukaisesta kasvirohdosvalmisteiden käytöstä ei ollut riittävästi tietoa

Haastatellut kokivat kasvirohdosvalmisteet yleisesti hellävaraisiksi ja turvallisemmiksi kuin perinteiset synteettiset lääkevalmisteet. Kuluttajat olivat arkoja keskustelemaan kasvirohdosvalmisteiden käytöstä lääkärin kanssa, mikä saattaa haitata tiedonsaantia niiden asianmukaisesta käytöstä.

Kemialliset analyysit paljastivat raskasmetalli- ja torjunta-ainejäämiä

Tutkimuksessa testattujen kolmen ghanalaisen kasvirohdosvalmisteen raskasmetalli- ja torjunta-ainepitoisuudet aiheuttivat pitkäaikaiskäytössä terveysriskin sekä aikuisille että lapsille. Yksi näistä aiheutti lapsille suuremman terveysriskin kuin aikuisille ja käyttöön liittyi lapsilla myös kohonnut syöpäriski.  Yhdestä valmisteesta mitattiin korkeita pirimifosmetyyli-torjunta-ainepitoisuuksia, joten pitkäaikaisaltistus valmisteelle voi aiheuttaa terveysriskin.

Eläinkokeissa havaittiin merkkejä toksisuudesta

Eläinkokeissa kaikilla kolmella valmisteella havaittiin merkkejä toksisuudesta maksassa, sydämessä, keuhkoissa ja munuaisissa lähes kaikissa tutkituissa pitoisuuksissa, mikä saattaa johtua tuotteiden sisältämistä raskasmetalleista ja torjunta-aineista. Toisaalta kahden valmisteen käyttöön liittyi koe-eläimillä maksan toiminnan parantumista niin albumiini-, ASAT- ja ALAT-tasojen kuin kudosleikkeiden perusteella. Havainto viittaa siihen, että kyseisissä valmisteissa on maksan kuntoa hoitavia yhdisteitä, mitä havaintoa tukee myös aikaisempi kirjallisuus.

Tulokset osoittavat, että Ghanassa on saatavilla kasvirohdosvalmisteita, jotka saattavat altistaa syövälle tai lisätä muita terveysriskejä varsinkin pitkäaikaisaltistuksessa. Lisää kasvirohdosvalmisteiden turvallisuuteen liittyvää tutkimusta ja valvontaa tarvitaan, osin myös niiden lisääntyneen suosion sekä maatalouskemikaalien runsaan käytön vuoksi.

Filosofian tohtori Frank Adusei-Mensahin väitöskirja Toxicological Surveillance and Safety Profile of Commonly Used Herbal Medicinal Products in Kumasi Metropolis of Ghana tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii emeritusprofessori Atso Raasmaja Helsingin yliopistosta ja kustoksena professori Jussi Kauhanen Itä-Suomen yliopistosta. Tilaisuus on englanninkielinen.

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa                       

https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/37736?encoding=UTF-8Väitöskirja verkossa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-61-3422-2

Tilaa