Väitös 21.6. Uutta tietoa kemikaalien vaikutuksista istukkaan

Report this content

Rami El-Dairin väitöstutkimus tuotti uutta tietoa kemikaalien vaikutuksista geenien ilmentymiseen ihmisen istukan soluissa. Tutkimus auttaa osaltaan ymmärtämään, mitä vaikutuksia raskauden aikaisella kemikaalialtistuksella voi olla istukan toimintaan.

Monet kemialliset altisteet kuten lääkeaineet ja ympäristökemikaalit voivat vaikuttaa haitallisesti sikiön kehitykseen. Istukka on hormoneja tuottava elin, jolla on monia tärkeitä tehtäviä raskauden aikana. Ihmisen istukalla on monia vain sille ominaisia piirteitä, kuten kudosspesifinen geeninsäätelytekijöiden ilmentyminen.

Tutkimuksessa kohteena oli kaksi geeninsäätelytekijää, aryylihiilivetyreseptori AhR ja peroksisomiproliferaattorin aktivoima reseptori γ (PPARγ), joiden säätelemiä geenivasteita tutkittiin kahden niiden kautta vaikuttavan kemiallisen aineen, pioglitatsonin ja β-naftoflavonin (BNF) avulla. Lisäksi selvitettiin, mitä muutoksia homemyrkky aflatoksiini B1 (AFB1) aiheuttaa istukan trofoblastisoluissa. Menetelmänä käytettiin laajamittaista geenien ilmentymisanalyysiä.

Geenien ilmentymisanalyysin perusteella pioglitatsoni ja BNF säätelivät ihmisen trofoblasteissa erityisesti solujen kasvuun ja tulehdusvasteeseen liittyviä geenejä, kun taas AFB1 vaikutti geeneihin, jotka osallistuvat istukan kasvuun ja hormonaalisten toiminnan säätelyyn. Kaiken kaikkiaan väitöstutkimus tuotti uutta tietoa geenien ilmentymisestä istukassa ja lisää ymmärrystämme siitä, miten kemikaalit voivat häiritä istukan toimintaa raskausaikana.

Tämä tutkimus on osa Kuopion syntymäkohorttitutkimusta (KuBiCo), joka selvittää raskausajan altisteiden vaikutuksia syntyvän lapsen terveyteen. KuBiCo-tutkimuksessa ovat mukana Itä-Suomen yliopisto, Kuopion yliopistollisen sairaalan synnytys- ja lastentautien klinikka ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

FM Rami El-Dairin toksikologian alaan kuuluva väitöskirja “Effects of pioglitazone, β-naphthoflavone and aflatoxin B1 on gene expression profiles in human trophoblasts in vitro” tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston terveystieteiden tiedekunnassa. Vastaväittäjänä toimii dosentti Siri Lehtonen, Oulun yliopistollinen sairaala, ja kustoksena professori Jaana Rysä, Itä-Suomen yliopisto. Väitöstilaisuutta voi seurata verkossa maanantaina 21.6.2021 klo 12 alkaen.

Väittelijän painolaatuinen kuva https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/40285?encoding=UTF-8

Väitöstilaisuus verkossa https://www.uef.fi/fi/tapahtuma/msc-rami-el-dairin-vaitostilaisuus-toksikologia-verkossa


 

Tilaa