Väitös 22.1.: Ympäristökysymyksiin liittyvien argumentaatiotaitojen harjoittelu tulisi huomioida paremmin lukioissa

Report this content

Ympäristökysymykset asettavat meidät nykypäivänä suurten haasteiden eteen. Niiden selvittäminen vaatii monitieteellistä ja kriittistä ajattelua, hyviä argumentaatiotaitoja sekä tosiasioihin perustuvaa tasa-arvoista keskustelua.

FM Kimmo Härmän väitöstutkimuksessa tarkasteltiin lukio-opiskelijoiden kriittistä ajattelua ja argumentaatiotaitoja liittyen yhteiskunnallisiin ympäristöaiheisiin maantieteen oppiaineessa. Samalla väitöstutkimus syvensi aiempaa argumentaatiotutkimusta suomalaisesta lukiosta. Väitöstilaisuus pidetään 22. tammikuuta verkon välityksellä: https://stream.lifesizecloud.com/extension/7186325/240829f2-0107-4994-9dcc-da3e4ced7045

Tutkimuksen keskeisimmät tulokset osoittivat, että opiskelijat osasivat esittää omia väitteitä, mutta tutkimusaineistona käytetyistä kriittistä ajattelua sisältäneistä opintopäiväkirjoista selvisi, että opiskelijoiden aihekohtaisista teksteistä lähes puolet olivat joko täysin ilman väitteitä tai hyvin vajavaisesti argumentoituja. Myös argumentaatiota tukevissa retorisissa keinoissa oli ongelmia. Opiskelijoiden argumentaatiotaidot kehittyivät kuitenkin niitä harjoittaessa. Siksi argumentaatiotaitojen harjoittelu tulisi huomioida tarkemmin niin käytännön opetuksen suunnittelussa, resurssien määrittämisessä kuin jo opettajankoulutuksessa.

– Nuoret ovat tulevaisuuden yhteiskuntamme tärkeimpiä toimijoita ja päätöksentekijöitä, joten heihin liittyvä tutkimus ja kehitystyö on tulevaisuutemme kannalta avainasemassa, Härmä toteaa.

Filosofian maisteri Kimmo Härmän kasvatustieteen alaan kuuluva väitöskirja Lukio-opiskelijoiden argumentaatiotaidot – Kontekstina yhteiskunnalliset ympäristöaiheet maantieteen opetuksessa tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston filosofisessa tiedekunnassa. Vastaväittäjänä tilaisuudessa toimii dosentti Eila Jeronen (Helsingin, Oulun, ja Lapin yliopistot) ja kustoksena professori Tuula Keinonen (Itä-Suomen yliopisto).

Väittelijän painolaatuinen kuva on osoitteessa https://mediabank.uef.fi/A/UEF+Media+Bank/38823?encoding=UTF-8

Tilaa