Väitöstutkimus avaa puuenergian politiikkaa ja keinoja poikkiskaalaiseen luonnonvarojen hallintaan

Report this content

Yhteiskuntatieteiden maisterin Jani Lukkarisen yhteiskuntamaantieteen alan väitöstutkimus tarkastelee puun ja metsävarojen käyttöön liittyvää poliittista ohjausta. Tutkimus avaa puun energiakäyttöön liittyvän tiedontuotannon taustaoletuksia ylikansallisen, kansallisen ja paikallisen hallinnan näkökulmista sekä siten tunnistaa näkökulmia poikkiskaalaisen ja poikkisektoraalisen luonnonvarojen hallinnan tukemiseksi.

Väitöstutkimuksen aihe on hyvin olennainen kestävyysmurroksiin liittyvien politiikkaohjelmien aikakaudella, jolloin esimerkiksi metsienkäyttöä, ilmastoa, energiantuotantoa ja taloutta koskevia sektoripolitiikkoja käsitellään yhä useammin yhteisistä näkökulmista.

– Puu on ympäristöpolitiikan ja yhteiskunnallisen hallinnon kohteena erittäin ajankohtainen ja herkkä kysymys, jossa kohtaavat taloudellisen järjestelmän, ilmastonmuutoksen ja elämäntapojen murrokset. Tärkeät muutokset tapahtuvat toisistaan eriytyneissä tilallisissa konteksteissa, kuten paikallisissa kokeiluissa ja käytännöissä, sekä toisaalta globaalissa tiedontuotannossa. Tutkimuksen tavoitteena on ollut osaltaan jäsentää näitä hallinnan tilallisia prosesseja energiapolitiikan alueella, Lukkarinen taustoittaa.

Lukkarisen tutkimuksen keskeiset havainnot liittyvät tiedon politiikkoihin, joilla puun energiakäyttöä määritellään osana historiallisia jatkumoita ja eri hallinnonaloja yhdistävissä politiikkaprosesseissa. Samalla tutkimus pohtii paikallisia ja alueellisia keinoja ymmärtää uudella tavalla puun ilmastopoliittista kestävyyttä. Osatutkimuksessa puntaroidaan esimerkiksi paikallisten energiakäytäntöjen ja ylikansallisen uusiutuvan energian hallintamallin välistä vuorovaikutusta. Tiedeyhteisön kannalta kiinnostavaa on avaus uusaineellisen tutkimustradition nivomisesta yhteen mittakaavapolitiikkojen tilateoreettiseen tarkasteluun.

Lukkarisen väitöstutkimuksen empiirinen osuus on toteutettu osana Contested Bioenergy Governance -hanketta, jossa tarkasteltiin luonnonvarahallinnan muutosta uusiutuvan energian politiikkojen erilaisten politiikkatasojen ja paikallisten ristiriitojen vuoksi. Tutkimusaineistona Lukkarinen on hyödyntänyt haastatteluja, etnografista tutkimusta ja laajasti kirjallisia aineistoja, jotka avaavat metsäpolitiikan historiallisia kehityskulkuja, lainsäädäntöä ja eri toimijoiden kannanottoja. Yksi väitöstutkimuksen artikkeleista käsittelee tapaustutkimusta maatilan innovatiivisesta energiakokeilusta Nurmeksessa.

YTM Jani Lukkarisen yhteiskuntamaantieteen alaan kuuluva väitöskirja Puuenergian mittakaavapolitiikat: Tieto, aineellisuus ja käytännöt poikkiskaalaisessa hallinnassa tarkastetaan Itä-Suomen yliopiston yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa 18.6. klo 12 alkaen. Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Nina Tynkkynen Åbo Akademista sekä kustoksena professori Jarmo Kortelainen Itä-Suomen yliopistosta. Väitöstilaisuutta voi seurata verkkolähetyksenä.

Väitöstilaisuus seurattavissa verkossa.

Lisätietoja:

Jani Lukkarinen, erikoistutkija, Suomen ympäristökeskus, jani.lukkarinen@syke.fi, puh. 02952 51893

Yhteystietoja ei saa julkaista mediassa.

Tilaa