Valtimoiden jäykkyys nuoruudessa voi johtaa lihomiseen ja verenpaineen kohoamiseen aikuistuessa

Report this content

Kohonneen verenpaineen ja lihavuuden ehkäisyssä ja hoidossa tulisi tuoreen tutkimuksen mukaan seurata nuoresta pitäen uutta riskitekijää, valtimoiden jäykistymistä. Tulokset julkaistiin Hypertension-lehdessä.

Itä-Suomen yliopiston sekä Exeterin ja Bristolin yliopistojen toteuttamassa tutkimuksessa käytettiin aineistoa brittiläisestä ALSPAC-tutkimuksesta (Avon Longitudinal Study of Parents and Children), joka on yksi maailman laajimmista meneillään olevista syntymäkohorttitutkimuksista.

Kohonnut verenpaine ja lihavuus ovat globaalisti keskeisiä ehkäistävissä olevia, mutta edelleen yleisiä sepelvaltimotaudin ja sydänkuolleisuuden riskitekijöitä. Entistä tarkempi tieto niiden kehittymisestä voi mahdollistaa myös tehokkaamman ehkäisyn. Nyt julkaistussa tutkimuksessa tarkasteltiin, edeltääkö valtimoiden jäykistyminen kohonneen verenpaineen ja lihavuuden kehittymistä nuorilla aikuisilla. Tutkimus on ensimmäinen laatuaan, jossa yli 3800 nuorta 17 vuoden iästä alkaen seurattiin seitsemän vuoden ajan. Tutkijat käyttivät useita tilastollisia menetelmiä mahdollisten syy-yhteyksien selvittämiseksi.

Tutkijat havaitsivat, että nuorilla, joilla oli jäykimmät valtimot teini-iässä, oli suurempi riski kohonneeseen verenpaineeseen seitsemän vuotta myöhemmin. Valtimoiden lisääntynyt jäykkyys lisäsi kohonneen alapaineen eli diastolisen verenpaineen riskiä 20 prosentin verran ja kaksinkertaisti kohonneen yläpaineen eli systolisen verenpaineen riskin. Tutkimukseen osallistuneet nuoret jaettiin neljään ryhmään valtimoiden jäykkyyden perusteella. Nuorilla, joilla valtimoiden jäykkyys pysyi korkeimmassa neljänneksessä koko seuranta-ajan, systolinen verenpaine nousi seitsemän vuoden aikana 4 mmHg ja diastolinen verenpaine 3mmHg. Huomattavaa on myös se, että nuorilla, joiden valtimoiden jäykkyys oli lievästi lisääntynyttä, mutta kuitenkin normaalin rajoissa, havaittiin myös lievää systolisen ja diastolisen verenpaineen kohoamista. Muutos oli kuitenkin puolet pienempi kuin korkeimpaan neljännekseen kuuluvilla. Tulokset olivat samanlaiset sukupuolesta riippumatta ja vaikka otettiin huomioon mahdolliset sekoittavat tekijät, kuten tupakointi, fyysinen aktiivisuus, rasva- ja sokeriarvot, rasvaprosentti, syke sekä sydän- ja verisuonitautien sukurasite.

Aiemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu erityisesti lihavuuden haittoja sydän- ja verisuoniterveydelle. Nyt julkaistussa tutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että valtimoiden lisääntynyt jäykkyys 17 vuoden iässä lisäsi lihavuuden ja vyötärölihavuuden riskiä 24-vuotiaana 20 prosentin verran. Tutkijoiden mukaan tulokset viittaavat siihen, että valtimoterveyden heikentymisen ja lihavuuden kehittymisen välillä voi olla myös kaksisuuntainen yhteys, vaikka vahvempi näyttö saatiinkin siitä, että lihavuus heikentää valtimoterveyttä.

Yhdysvaltain sydänsäätiö AHA totesi hiljattain tieteellisessä julkilausumassaan, että lihavuuden hoitoon suositeltuihin elintapamuutoksiin, kuten ruokavaliomuutoksiin, istumisen vähentämiseen ja fyysisen aktiivisuuden lisäämiseen perustuvat lähestymistavat ovat pitkällä aikavälillä johtaneet melko vaatimattomiin tuloksiin painon ja verenpaineen hallinnassa. Tiedetään myös, että aikuisväestössä verenpaineen noustessa 5 mmHg viiden vuoden aikana kuoleman riski kasvaa 16 prosenttia. – Tutkimuksemme uusia tuloksia voikin pitää terveydenhuollon ja väestön terveyden kannalta merkittävinä, sillä niiden perusteella verenpaineen ja lihavuuden ehkäisyssä voi olla aihetta tähdätä valtimojäykkyyden vähentämiseen jo nuorilla, sanoo LL Andrew Agbaje, joka toimii kliinisen epidemiologian tutkijana Itä-Suomen yliopistossa.

Tutkimusta tukivat Jenny ja Antti Wihurin säätiö, Suomen Kulttuurirahaston keskusrahasto ja Pohjois-Savon aluerahasto sekä Itä-Suomen yliopiston kliininen tohtoriohjelma. ALSPAC-tutkimuksen keskeisiä rahoittajia ovat brittiläinen Medical Research Council (MRC), Wellcome-säätiö ja Bristolin yliopisto. Oheinen kuva tehtiin Biorender.com-ohjelmalla.

Lisätietoja:

Andrew Agbaje, MD, MPH, Cert. Clinical Research (Harvard), Itä-Suomen yliopisto, kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, andrew.agbaje (at) uef.fi, +358 46 896 5633

https://uefconnect.uef.fi/en/person/andrew.agbaje/

Tutkimusartikkeli:

Agbaje AO, Barker AR, Tuomainen TP. Effects of arterial stiffness and carotid intima-media thickness progression on the risk of overweight/obesity and elevated blood pressure/hypertension: a cross-lagged cohort study. Hypertension. 2021. https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/HYPERTENSIONAHA.121.18449

ALSPAC-tutkimus:

http://www.bristol.ac.uk/alspac/

URFIT-CHILD-tutkimus:

https://uefconnect.uef.fi/en/group/understanding-fitness-and-cardiometabolic-health-in-little-darlings-urfit-child/

LIITE: Kuva Andrew Agbaje. Kuvateksti: Valtimoiden jäykistyminen vaikuttaa olevan itsenäinen verenpaineen nousua ja kohonnutta verenpainetta aiheuttava tekijä nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Nuorten väestöryhmien kohonneen verenpaineen ehkäisyssä ja hoidossa tulisikin kiinnittää huomiota myös valtimoiden jäykistymiseen.

Tilaa

Multimedia

Multimedia