Verkko-ohjaus voi tukea terveempää ikääntymistä

Report this content

Tuore tutkimus osoittaa, että iäkkäät ihmiset voivat parantaa elintapojaan ja omaksua terveellisempiä käyttäytymisen muotoja verkkopalvelun avulla. Siten he voivat vähentää sydän- ja verisuonisairauksien ja muistisairauden riskiä. Tutkimustulokset julkaistiin Lancet Digital Health -lehdessä. Tutkimus tehtiin kansainvälisessä EU:n rahoittamassa projektissa, jota koordinoi Alankomaiden Amsterdamin yliopiston lääketieteellinen keskus, ja johon osallistui myös Itä-Suomen yliopiston Kliininen tutkimuskeskus (Kliinisen lääketieteen yksikkö, Neurologia).  

Terve ikääntyminen Internet-neuvonnan avulla ikääntyneillä (HATICE) -projektiin osallistui 2724 yli 65-vuotiasta henkilöä, joilla oli lisääntynyt sydän- ja verisuonisairauksien ja dementian riski.  Osallistujat olivat Alankomaista, Suomesta ja Ranskasta. Puolet osallistujista, hoitoryhmä, oli yhteydessä elämäntapavalmentajaan Internetin välityksellä. Tarkoitukseen kehitetyllä verkkosivustolla he voivat asettaa tavoitteita terveyden parantamiseksi ja seurata omaa edistymistänsä kohti terveellisempiä elintapoja. Parannuksen kohteita olivat verenpaine, fyysinen aktiivisuus, ylipaino, tupakointi ja korkea kolesteroli. Vertailuryhmä sai pääsyn verkkosivuille, joissa oli yleisiä terveystietoja, ilman valmentajaa.

18 kuukauden aikana 90 prosenttia hoitoryhmästä asetti yhden tai useamman elämäntapaan liittyvän tavoitteen valmentajansa tuella. Tutkijat analysoivat vaikutusta sydän- ja verisuonisairauksien riskiä kuvaavaan summamuuttujaan, joka sisälsi verenpaineen, painoindeksin ja kolesteroliarvon. Tutkimus osoittaa, että hoitoryhmällä oli pieni, mutta merkittävä parannus verrattuna kontrolliryhmään. Tämä vaikutus oli suurin niillä osallistujilla, jotka olivat aktiivisimpia verkkosivustolla: jokaiselle asetetulle lisätavoitteelle sydän- ja verisuonisairauksien riskiä kuvaava pistemäärä parani.

Tutkimus osoittaa, että nykyaikainen internetpohjainen tekniikka voi olla arvokas lisä sairauksien ehkäisyn tueksi myös ikääntyneillä. – Nettipohjaista lähestymistapaa on tarpeen tutkia laajemmassa aineistossa ja pitkäkestoisemmassa tutkimuksessa. Pidemmässä seurannassa voidaan nähdä, ovatko havaitut hyödylliset vaikutukset kestäviä ja ilmaantuuko pitkällä aikavälillä vähemmän sydäntapahtumia, aivoverenkiertohäiriöitä tai muistisairauksia, toteaa professori Hilkka Soininen, UEF-HATICE-tutkimusryhmän johtaja. Itä-Suomen yliopiston aivotutkimusyksikössä tähän tutkimukseen osallistui lähes 900 henkilöä.

– HATICE-tutkimus on mielenkiintoinen monikansallinen hanke ja jatkaa suomalaisen FINGER-tutkimuksen viitoittamaa suuntaa. FINGER-tutkimuksessa todettiin aiemmin, että monialaisella elintapainterventiolla voi merkittävästi pienentää muistihäiriöiden riskiä.  HATICE-tutkimus tuo lupaavaa näyttöä siitä, että uusi teknologia voi tukea perinteistä terveydenhuoltoa ja omahoitoa myös ikääntyvillä, joilla on kohonnut riski sydän- ja verisuonisairauksille ja muistihäiriöille, kertoo professori Miia Kivipelto, hankkeen vastuututkija Karoliinisessa instituutissa ja professori Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikössä.

Tulokset ovat lupaavia, mutta tutkijat korostavat, että ehkäisy vaatii pitkäjänteistä työtä. – Vaikka vaikutuksen suuruus on suhteellisen pieni, tämäntyyppisessä lähestymistavassa muutosten aikaansaaminen vie aikaa.  Suuremmat vaikutukset ovat todennäköisempiä ihmisillä, joilla on korkeampi sydän- ja verisuonisairauksien riski tai joiden on vaikeampi päästä muuten terveyspalveluiden piiriin, toteaa hankkeen vastuututkija Amsterdamin yliopistossa, tohtori Edo Richard.

HATICE -projekti on saanut osarahoitusta EU:n 7. puiteohjelmasta sopimusnumerolla 305374. Tutkimuksen toteuttamiseen osallistuivat Itä-Suomen yliopisto, Karoliininen instituutti, Amsterdamin yliopiston lääketieteellinen keskus (AMC), INSERM-instituutti, Toulousen yliopisto ja Cambridgen yliopisto.

Lisätietoja:

Professori Hilkka Soininen, hilkka.soininen (a) uef.fi, p. +358 40 5735749

Professori Miia Kivipelto, miia.kivipelto (a) ki.se, p. +46 739 940922

Tutkijatohtori Mariagnese Barbera, mariagnese.barbera (a) uef.fi, p. +358 40 6722065

Tutkimusartikkeli:

Healthy Ageing Through Internet Counselling in the Elderly (HATICE) - a multinational randomized controlled trial. Richard E, Moll van Charante EP, Hoevenaar-Blom MP, Coley N, Barbera M, van der Groep A, Meiller A, Mangialasche F, Beishuizen CB, Jongstra S, van Middelaar T, Van Wanrooij LL, Ngandu N , Guillemont J, Brayne C, Andrieu SA, Miia Kivipelto M, Soininen H, Van Gool WA. Published in The Lancet Digital Health. https://doi.org/10.1016/S2589-7500(19)30153-0

Tilaa