Yhdenmukaiset odotukset parantavat työn tuloksellisuutta ja vahvistavat luottamusta muutoksessa

Report this content

Työn tuloksellisuus ja työntekijöiden hyvinvointi kulkevat käsi kädessä muutoksen johtamisessa niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla, osoittaa Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella tehty tutkimus. Baltic Journal of Management -lehdessä julkaistu tutkimus tuo uutta tietoa luottamuksen, suorituskyvyn ja tehokkuuden yhteydestä muutosjohtamisessa. Tutkimuksen tulokset painottavat työyhteisön hyvinvoinnin merkitystä palveluorganisaatioissa.

Työn tuloksellisuuden parantaminen yritysjohtamisen ja julkisjohtamisen tavoitteena

Yrityksen johtamisesta tutut tehokkuustavoitteet ovat keskeisiä myös julkisen sektorin johtamisessa. Työn tuloksellisuutta pyritään parantamaan tarkentamalla niin yksiköiden kuin työntekijöiden rooleja ja toimenkuvia. Nyt julkaistussa kauppatieteiden johtamisen alan tutkimuksessa vertaillaan johtamismenettelyiden muutosta vähittäiskaupassa ja yliopistossa.

Muutos rikkoo tutut rutiinit, joten muutoksen keskellä johdon tehtävänä on luoda työyhteisöön selkeä suunta. Muutoksessa työntekijä usein kokee painetta ja tuntee pelkoa omasta osaamisestaan ja tulevaisuudestaan. Johtamisen läpinäkyvyys, ’reilu meininki’ ja avoimuus rakentavat luottamusta ja samalla tukee muutokseen sopeutumisesta.

Johtamisen johdonmukaisuus lisää luottamusta

Tutkimustulokset painottavat johdonmukaisuutta johtamisessa. Yhdenmukaiset toimintamenettelyt parantavat organisaatiossa odotusten mukaista suoritustasoa niin yksilö- kuin yksikkötasolla. Läpinäkyvä johtamisjärjestelmä on luottamuksen ylläpitämisen kivijalka. Muutos haastaa johtajat jakamaan tietoa, viestimään ja kommunikoimaan työyhteisössään.  Tällöin työyhteisössä on edellytyksiä toimia odotusten ja tavoitteiden mukaisesti. Ennustettavuus lisää osaltaan turvallisuuden tunnetta.

Digitaaliset johtamismenettelyt tuovat toisaalta tehokkuutta, mutta samalla haastavat luottamusta. Tämä näkyy muun muassa työyhteisön yhteenkuuluvuuden tunteessa.

Muutosjohtamisessa on tärkeä kiinnittää huomiota työntekijöiden pelkoihin

Tutkimuksessa kävi ilmi, että keskeistä muutoksen johtamisessa on kiinnittää huomiota tehokkuustavoitteiden lisäksi työntekijöiden pelkoihin. Johtamisessa ratkaisuksi nousee viestintä, vuorovaikutus, palautteen sekä tuen antaminen. Tutkimuksen tulokset perustuvat kahdessa organisaatiossa toteutettuun laadulliseen tapaustutkimukseen. Rajallisuudestaan huolimatta tutkimus antaa suuntaviivoja mahdollisille jatkotutkimuksille.

Lisätietoja:
Yliopistonlehtori, akkreditoinnin johtaja Sari-Johanna Karhapää, kauppatieteiden laitos. sari-johanna.karhapaa(at) uef.fi, puh. 050 442 2548

Tutkimusryhmä: Sari-Johanna Karhapää, Taina Savolainen ja Kirsti Malkamäki

Tutkimusartikkeli:
Sari-Johanna Karhapää, Taina Savolainen, Kirsti Malkamäki. Trust and Performance: A Contextual Study of Management Change in Private and Public Organisation. Baltic Journal of Management. Vol. 17 No. 6 2022. https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/BJM-06-2022-0212/full/html

Tilaa