Yliopistoille merkittävä lahjoitus lastentautialan tutkijoiden palkkaamiseksi

Report this content

Lastenlääkäriprofessorit: Rahoitus varmistaa huippututkimuksen jatkumisen Suomessa

Lastentautien tutkimussäätiön uuden rahoitustavan uskotaan jatkossa paremmin mahdollistavan potilas- ja tutkimustyön yhdistämisen.

Lastentautien tutkimussäätiö lahjoittaa Helsingin, Turun, Tampereen, Oulun ja Itä-Suomen yliopistolle yhteensä 1,35 miljoonaa euroa lastentautien tutkijoiden palkkaamiseen. Sen avulla turvataan useiden kliinistä työtä tekevien lääkäreiden mahdollisuus tehdä tieteellistä tutkimusta.  

– Tällä lahjoituksella on valtavan iso merkitys, sillä lastentautialan tutkimus on Suomessa selvästi vähentynyt viime vuosina. Lääkäreillä ei yksinkertaisesti enää ole aikaa tehdä sairaalatyön rinnalla kliinistä tutkimusta, eli kerätä tutkimustietoa, arvioida miten hoitoa tulisi kehittää ja millaisia pitkäaikaisvaikutuksia sairaudella ja hoidoilla on. Tutkimus on kuitenkin välttämätöntä, jotta lasten saama hoito olisi ajanmukaista ja mahdollisimman hyvää. Tämä rahoitus varmistaa, että huippututkimus Suomessa jatkuu, Helsingin yliopiston professori Kaija-Leena Kolho sanoo. 

Kyseessä on uudenlainen rahoitusmalli, joka perustuu lastenlääkäriprofessoreilta tulleeseen ehdotukseen. Tavoitteena on ollut löytää sairaalaan sellainen toimintamalli, joka paremmin mahdollistaa potilas- ja tutkimustyön yhdistämisen.  Hoitojen kehittäminen edellyttää asiantuntijoilta määräajoin kokoaikaista keskittymistä tutkimustyöhön, ja lahjoitusrahalla turvataan myös perustutkimuksen jatkuminen lastentautien alalla.

– Potilastyötä tekevien lääkäreiden tutkimuspanos on tärkeää, sillä potilastyössä saatu kokemus ja kohdatut haasteet ovat aivan keskeisiä tutkimuskysymysten hahmottamisessa, Itä-Suomen yliopiston professori, LT Jarmo Jääskeläinen avaa.

Niinpä rahoitus on nyt ensimmäistä kertaa osoitettu suoraan yliopistoille ja se koskee kaikkien lastentautien alojen tutkijoiden palkkausta, mukaan lukien lastentaudit, lastenneurologia, lastenpsykiatria, lastenkirurgia ja nuorisopsykiatria. 

Lastentautien tutkimussäätiön lahjoitus jakautuu 3 vuodelle seuraavasti: Helsingin yliopisto saa 150 000 euroa/vuosi ja muut yliopistot 75 000 euroa/vuosi.  

Lastenlääkäriprofessorit toivovat, että uusi rahoitustapa tulee käyttöön jäädäkseen. 

– Tämänkaltaiselle rahoitukselle on kova tarve. Me uskomme, että apurahoihin verrattuna tämä malli on parempi muun muassa siksi, että kolme vuotta on tutkimuksen kannalta sopivan pitkä aika, jossa ehtii jo rakentaa omaa tutkimusta. Malli varmistaa, että lääkäri voi keskittyä sekä potilastyöhön että tutkimukseen mutta tätä ei tarvitse yrittää tehdä samanaikaisesti. Sama malli sopii kaikille muillekin lääketieteen tutkimusaloille, ja uskomme, että tämänkaltaiset mallit yleistyvät, Jarmo Jääskeläinen sanoo.  

Lisätietoja:

Jarmo Jääskeläinen, p. 040 842 8464, jarmo.jaaskelainen (a) uef.fi

Kaija-Leena Kolho, p. 050 566 1442, kaija-leena.kolho (a) helsinki.fi

www.lastentautientutkimussaatio.fi  

Lastentautien tutkimussäätiö on tukenut jo yli 50 vuoden ajan lastentautien tutkimusta Suomessa. Se jakaa vuosittain apurahoja ja palkitsee ansioituneita tutkijoita. 15 viime vuoden aikana säätiö on jakanut tutkimukseen rahaa n. 30 miljoonaa euroa, ja tuen määrä on ollut viime vuosina kasvusuunnassa. Säätiön pitkäaikaisen tuen ansiosta tutkimus Suomessa on maailman kärkeä.

Tilaa