Yliopiston hallitus hyväksyi vuoden 2021 talousarvion

Report this content

Itä-Suomen yliopiston hallitus hyväksyi kokouksessaan 14. joulukuuta yliopiston ensi vuoden talousarvion. Tulevana toimintavuonna yliopiston kokonaisrahoitus nousee, mikä mahdollistaa lisäpanostukset toimintaan. Talousarvio on laadittu siten, että tulot ja menot ovat tasapainossa, ja tavoitteena vuonna 2021 on 0,4 miljoonan euron positiivinen tulos.  

Yliopiston kokonaisrahoitus kasvaa vuoden 2020 tasosta talousarviossa 6,8 miljoonaa euroa, josta suurin osa on opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) myöntämää valtionrahoitusta. Yliopisto on neuvotellut OKM:n kanssa sopimuksen kaudelle 2021–2024. Lisärahoitusta kohdennetaan muun muassa koulutuslaajennusten edellyttämiin opettajarekrytointeihin ja logopedian tutkintokoulutuksen käynnistämiseen.  

Tutkimuksen kehittämisessä Itä-Suomen yliopisto panostaa strategista tukea tieteiden välisten tutkimusyhteisöjensä toiminnan kehittämiseen ja keskeisten tutkimusinfrastruktuurien aiempaa systemaattisempaan rakentamiseen. Toiminnan vaikuttavuutta vahvistetaan rakentamalla kumppanuuksia ja avoimia innovaatioekosysteemejä muiden toimijoiden kanssa. 

Yliopistolla on käynnissä kesäkuuhun 2022 kestävä varainkeruukampanja. Ensi vuoden tavoite on kerätä kaksi miljoonaa euroa lahjoituksia. Lahjoitusvarat rahastoidaan ja niiden käyttö alkaa kampanjan päätyttyä. Valtio pääomittaa enintään 2,5-kertaisena vastinrahoituksena kampanjan aikana kerättyä yksityistä pääomaa.  

 

Lisätietoja:
Rehtori Jukka Mönkkönen, 0294 45 8001 
Talous- ja rahoitusjohtaja Heini Koskenvuori, 050 569 7560 

Tilaa