Yliopistot järjestävät valintakoetilaisuudet tarkoin turvallisuusjärjestelyin

Report this content

Valtaosa kokeista pidetään touko–kesäkuussa. Kokeiden toteutustapaa muutetaan vain, jos viranomaismääräykset edellyttävät sitä.

Yliopistot ovat yhdessä linjanneet (uutinen 27.1.2021), että kevään ja kesän 2021 valintakokeet toteutetaan fyysisinä tilaisuuksina kampuksilla ja muissa valvotuissa tiloissa. Suunnitelma on tehty ottaen huomioon vallitseva pandemiatilanne ja sen edellyttämät turvajärjestelyt.

Jos viranomaiset antavat kevään aikana koronatilanteeseen liittyviä määräyksiä, jotka vaikuttavat valintakokeiden järjestämiseen, hakijoille tiedotetaan siitä erikseen.

– Olemme arvioineet, että fyysisten valintakoetilaisuuksien järjestäminen on näissä olosuhteissa paras tapa toteuttaa oikeudenmukaiset opiskelijavalinnat. Olemme valmistautuneet valintojen toteuttamiseen huolellisesti ja katsoneet, että kokeet voidaan toteuttaa tarkoin turvajärjestelyin. Tämä edellyttää kuitenkin sitä, että jokainen kantaa vastuunsa ja tulee paikan päälle vain terveenä ja turvallisuusohjeita noudattaen, toteaa Suomen yliopistojen rehtorineuvoston Unifin opetusvararehtorikokousten puheenjohtaja Petri Suomala.

Hakijoille laadittu turvallisuusohjeet

Hakijoiden tulee noudattaa valintakokeisiin osallistuessaan voimassa olevia viranomaismääräyksiä ja turvallisuusohjeita, jotka yliopistot ovat yhdessä laatineet kaikille hakijoille. Ohjeissa käsitellään muun muassa kokeisiin matkustamista ja toimintaa koepaikalla, ja ne julkaistaan yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuilla. Lisäksi yliopistot viestivät hakijoille tarkempia, yksittäisiä kokeita koskevia ohjeita. Hakijoiden onkin tärkeää seurata Opintopolussa ilmoittamaansa sähköpostiosoitetta sekä yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuja.

– Tutustumalla etukäteen huolellisesti niin valintakoeohjeisiin kuin THL:n yleisiin koronavirusohjeisiin hakijat varmistavat, että koetilanne sujuu hyvin ja tartuntariski pystytään minimoimaan, Suomala toteaa.

Yliopistot suosittelevat, että hakijat välttävät lähikontakteja kahden viikon ajan ennen valintakokeita sekä sinä aikana, kun he osallistuvat valintakokeisiin. Kokeisiin saapuessa ja koetilanteessa täytyy noudattaa 2 metrin suojaetäisyyksiä. Yliopistot edellyttävät maskin käyttöä valintakokeissa.

Mikäli hakija on määrätty terveysviranomaisten päätöksellä viralliseen karanteeniin tai eristykseen, hän ei voi osallistua valintakokeeseen. Myöskään omaehtoisessa karanteenissa olevien ei tule osallistua valintakokeisiin. Tartuntatautilain 1227/2016 nojalla karanteenin tai eristyksen rikkomisesta voi tulla seurauksia. Omaehtoisessa tai virallisessa karanteenissa tai eristyksissä oleville ei järjestetä uutta koetilaisuutta myöhemmin keväällä 2021.

Huolellisilla turvallisuusjärjestelyillä pyritään takaamaan kaikille hakijoille mahdollisimman turvallinen osallistuminen valintakokeisiin. Siksi riskiryhmiin kuuluville ei voida erikseen tarjota koronavirukselta suojautumiseen liittyviä yksilöllisiä järjestelyjä.

Hakijoiden kysymyksiin tarjolla vastauksia                                               

Yliopistot koostavat vastauksia valintakokeita koskeviin yleisimpiin kysymyksiin. Artikkeli julkaistaan Unifin, yliopistojen ja yhteisvalintojen sivuilla. Artikkeli päivittyy kevään mittaan.

Lisäkysymysten osalta hakijoita ohjeistetaan olemaan yhteydessä yliopistojen hakijapalveluihin.

Yliopistojen yhteinen hakijan turvallisuusohje julkaistaan Unifin, yliopistojen ja yhteisvalintojen verkkosivuilla.

Korkeakoulujen kevään toinen yhteishaku suomen- ja ruotsinkielisiin koulutuksiin alkaa 17.3. ja päättyy 31.3.

Valintakokeet Itä-Suomen yliopistossa

Itä-Suomen yliopiston tiloissa Kuopiossa ja Joensuussa järjestettäviin valintakoetilaisuuksiin arvioidaan osallistuvan runsaat 10 000 hakijaa noin puolentoista kuukauden aikana. Eri alojen valintakokeita on yhteensä 30. Pääosa niistä järjestetään toukokuun lopussa ja kesäkuun alkupuolella.

– Meillä on valmius järjestää valintakokeet terveysturvallisesti. Noudatamme vähintään kahden metrin turvavälejä ja kokeissa on maskipakko. Olemme myös hajauttaneet kokeita aiempaa enemmän molemmille kampuksillemme. Esimerkiksi suurin yksittäinen valintakoe eli lääketieteen valintakoe, joka on aiemmin pidetty vain Kuopiossa, on nyt mahdollista tehdä myös Joensuussa, akateeminen rehtori Tapio Määttä kertoo.

Yhteishaussa ovat mukana Itä-Suomen yliopiston kaikki suomenkieliset tutkintoon johtavat koulutukset, yhteensä noin 130 hakukohdetta. Suomenkieliset kaksivuotiset maisterihaut ovat mukana erillisinä hakukohteina.

Hakeminen Itä-Suomen yliopistoon tapahtuu korkeakoulujen sähköisessä hakujärjestelmässä osoitteessa opintopolku.fi.

Kaikki Itä-Suomen yliopiston koulutusalat ja hakemiseen liittyvät ohjeet löytyvät helposti uef.fi/opiskelijaksi-sivustolta. Verkkosivuiltamme löytyvät hakukohteet sekä valintojen tarkat aikataulut, valintakoepäivät mukaan lukien. Hakukohteiden valintaperusteet löytyvät osoitteesta opintopolku.fi.

Itä-Suomen yliopiston hakijapalvelut opastavat tarvittaessa hakuun liittyvissä kysymyksissä.
 

Lisätiedot kaikkien yliopistojen osalta:

Opetusvararehtorikokousten puheenjohtaja Petri Suomala, Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry., p. 040 591 8044

Lisätietoja Itä-Suomen yliopiston osalta:

Akateeminen rehtori Tapio Määttä, p. 050 575 1589

Hakijapalvelut, p. 029 445 8990, hakijapalvelut(at)uef.fi

Linkit:

Koulutustarjonta ja neuvonta: www.uef.fi/opiskelijaksi

Valintakokeet 2021:  www.uef.fi/valintakokeet-2021

Hakeminen: www.opintopolku.fi

Tilaa