JUOMAVEDEN LAATU JOUTUMASSA ENTISTÄ TARKEMPAAN VALVONTAAN

JUOMAVEDEN LAATU JOUTUMASSA ENTISTÄ TARKEMPAAN VALVONTAAN EU:n juomavesidirektiiviä ollaan päivittämässä. Eurooppalaiset vesiasiantuntijat ovat koolla Kuopiossa 13. - 14.10. järjestettävässä WeKnow-konferenssissa (European Knowledge Network on Water). Euroopan merkittävimpiin putkistojärjestelmien kehittäjiin ja valmistajiin kuuluva Uponor on seminaariin osallistuvan tuotelinjapäällikkö Jarmo Mäenpään mukaan varautunut entistä tiukempiin veden laatua koskeviin määräyksiin. WeKnow on EU-projekti, jossa eri asiantuntijaorganisaatiot keräävät talousveden kemialliseen ja mikrobiologiseen laatuun sekä analytiikkaan liittyvää tietoa, jota hyödynnetään direktiivin päivitystyössä. - Uponorille asia on tärkeä. Olemme putkistojärjestelmien toimittajana mukana veden kierron joka vaiheessa raakaveden lähteeltä vesilaitokselle, kunnallisissa vesijohtoverkostoissa, kiinteistöjen sisäisissä verkostoissa sekä lopulta veden kulkiessa vedenpuhdistamoille ja uudelleen luonnon kiertoon, toteaa Jarmo Mäenpää. Veden laatu varmistetaan veden mekaanisella ja kemiallisella käsittelyllä ja tarkalla laadunvalvonnalla sen lähtiessä vesilaitoksilta. Hyvä raakavesi ja vesilaitoksen korkeatasoisinkaan teknologia eivät välttämättä varmista riittävää lopputulosta. Todellinen veden laatu mitataan vasta loppukäyttäjän hanasta tulevasta vedestä. Siksi huomiota kiinnitetään myös veden kierron viime metreihin ennen sen käyttöä juomavedeksi. Direktiivin vaatimusten kiristyminen antaa kiinteistöjen asukkailla oikeuden saada informaatiota juomavetensä laadusta. - Kiinteistöjen putkistojen kunnolla ja materiaaleilla on oleellinen vaikutus juomaveden laatuun. Vesilaitokselta hyvälaatuisena lähtevä vesi voi pilaantua, mikäli kiinteistön vesijohtoverkosto ei ole kunnossa. Myös veden lämpötila putkistoissa vaikuttaa siihen, kuinka suotuisa kasvualusta putkistot ovat bakteereille. - Vanhojen putkien liitoksissa käytetty sinkki reagoi vesiputkien kuparin kanssa syövyttäen sitä aiheuttaen samalla putkivaurioita. Kuparipitoisen veden ongelma kärjistyy, mikäli vesi seisoo putkistossa, kuten usein käy yöaikaan vettä vähemmän käytettäessä. Uponor on jo pitkään tutkimuksin varmistautunut siitä, että sen käyttämistä putkimateriaaleista ei irtoa metalleja tai muita epäpuhtauksia juomaveteen. Lisätietoja: Uponor Suomi Oy tuotelinjapäällikkö Jarmo Mäenpää 020 129 2283 040 700 7151 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00760/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00760/wkr0002.pdf