Tulevaisuuden yrityskampuksen konseptia haetaan Vantaankoskelle avoimella ideakilpailulla

LEHDISTÖTIEDOTE 5.10.2015 – Rakennusliike SRV, Sanoma-konserni ja Vantaan kaupunki hakevat tulevaisuuden yrityskampuksen konseptia Vantaankosken alueelle. Avoimeen suunnittelukilpailuun halutaan ideoita mahdollisimman monista näkökulmista. Kilpailuaika on 1.11.2015–29.2.2016.

SRV Yhtiöt Oyj ja Sanoma Oyj järjestävät avoimen idea- ja konseptikilpailun, jossa kilpailijoita pyydetään esittämään konsepti-idea Vantaankosken alueelle tulevalle tulevaisuuden yrityskampukselle. Vantaan kaupunki toimii kilpailussa tiedon tuottajana omien kehityshankkeidensa puitteissa sekä osallistuu tuomaristoon.

Uutta kilpailussa on erittäin keskeisen alueen konseptin etsiminen avoimella ideakilpailulla.

– Tällaista avointa kilpailua ei ole ennen Suomessa järjestetty. Kohteena on alue, jolla on ainutlaatuiset mahdollisuudet, mutta niistä on käytetty vasta vähän. Vantaankosken alue sijaitsee Kehäradan varressa, Kehä III:n ja Tampereen moottoritien risteyskohdassa. Alueen pohjoispuolella on Vehkalan alue, ja tulevaisuutta ajatellen odotamme myös laajenemisideoita sinne, kertoo kilpailun palkintolautakunnan puheenjohtaja Jouko Pöyhönen SRV:ltä.

– Vantaankosken alueella on tällä hetkellä noin 3600 työpaikkaa ja suunnittelemme määrän kasvavan merkittävästi, vähintään kaksinkertaiseksi. Tämä ideakilpailu tukee sitä, kertoo elinkeinojohtaja Jose Valanta Vantaan kaupungilta.

Helsingin Sanomia ja Ilta-Sanomia painava Sanomapaino on yksi Vantaankosken suurimmista työpaikoista ja Sanoma-konserni alueella merkittävä maanomistaja.

Kerrankin suunnittelukilpailu, johon humanistitkin ovat tervetulleita

Tavallisesti suunnittelukilpailuissa palkitaan loistavasta aluesuunnittelusta ja arkkitehtuurista. Nyt kilpailulla haetaan ideoita monipuolisesti ja poikkitieteellisesti.

– Poikkitieteellisyys tarkoittaa, että haemme monien ajatusten yhdistelmiä. Haluamme ideoita niin humanisteilta kuin insinööreiltä tai startup-yrittäjiltä ja huippuarkkitehdeilta. Haluamme nähdä, millaista on tulevaisuuden työympäristö, miten vahvistetaan työhyvinvointia parhaiten ja miten saadaan kipinää yritysten väliseen vuorovaikutukseen, kertoo Jouko Pöyhönen.

Kilpailun järjestäjät uskovat, että työhyvinvoinnin ja yritysten välisen vuorovaikutuksen lisääminen luo kasvua.

– Tässä luotava tulevaisuuden yrityskampuskonsepti voisi olla yksi lääke Suomen talouskasvun piristämiseen, Jouko Pöyhönen sanoo.

Osallistumistapa on vapaa

– Pyydämme kilpailijoilta konseptikuvausta vuoden 2030 yrityskampuksen toimintaideasta, eli miten alueen yritykset, palvelut, toiminnallisuudet, liikenneyhteydet, rakennukset ja infrastruktuuri luovat ekosysteemin, joka tukee uudella tavalla liiketoimintaa, työntekoa ja työhyvinvointia sekä luovuutta. Kilpailuehdotus voi kattaa kaikki edellä mainitut seikat tai keskittyä johonkin niistä.

– Kilpailutyö voi koostua tekstistä, kuvista, videokuvasta, äänestä tai malleista ja esineistä. Se voi myös sisältää verkossa katseltavaa sisältöä. Olemme avoimia myös tämän suhteen, jotta saisimme myös sellaisia loistoehdotuksia, joita aiemmin näihin kilpailuihin ei ole lähetetty, Jouko Pöyhönen kertoo.

Lisätietoja:

Jouko Pöyhönen, Johtaja, Hankekehitys, SRV Yhtiöt Oyj, puh. 0201 455247, jouko.poyhonen@srv.fi

Jenita Kokkoniemi, Asiakkuusjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj, puh 044 5270870, jenita.kokkoniemi@srv.fi

Hanna Johde, Viestintäjohtaja, Sanoma Oyj, puh. 040 673 8977, hanna.johde@sanoma.com

Jose Valanta, Elinkeinojohtaja, Vantaan kaupunki, puh. 09 8392 1108, 050 5231116, jose.valanta@vantaa.fi

Kaavoitus- ja muut tekniset kysymykset:

Timo Kallaluoto, Aluearkkitehti, Vantaan kaupunki, puh. 09 8392 2675, 050 3122132, timo.kallaluoto@vantaa.fi

Johanna Rajala, Asemakaavasuunnittelija, Vantaan kaupunki, puh. 09 8392 2238,  050 3028975, johanna.rajala@vantaa.fi

Uusi Vantaankoski -kilpailu

Avoimessa idea- ja konseptikilpailussa etsitään ratkaisuja tulevaisuuden yrityskampuskonseptia varten Vantaankosken alueelle Vantaalle. Kilpailussa haetaan konsepti-ideoita, jotka keskittyvät alueen liiketoimintaekosysteemiin ja sen luomiin mahdollisuuksiin koskien yritysten liiketoimintaa, työntekoa ja työhyvinvointia sekä luovuuden tukemista.

Kilpailun järjestävät SRV Yhtiöt Oyj ja Sanoma Oyj yhteistyössä Vantaan kaupungin kanssa. VTT avustaa kilpailun järjestäjiä. Kilpailuaika on 1.11.2015–29.2.2016.

Vantaankosken alue sijaitsee Vantaalla Kehäradan varressa, Kehä III:n ja Tampereen moottoritien risteyksen välittömässä läheisyydessä. Vantaankosken alueen 3600 työpaikan määrän suunnitellaan kasvavan merkittäväksi, vähintään kaksinkertaiseksi.

Avainsanat: