ASIAKKAAT EDELLEEN TYYTYVÄISIÄ MUUTTOILMOITUSPALVELUUN

Puhelimella ilmoittaminen helpointa ja nopeinta

Suomen Postin, Väestörekisterikeskuksen ja maistraattien yhteisen muuttoilmoituspalvelun toimivuutta selvittäneen tutkimuksen mukaan palvelu toimii kokonaisuutena erittäin hyvin. Muuttoilmoituksen voi tehdä puhelimitse, internetissä tai lomakkeella. Erityisen tyytyväisiä vastaajat olivat puhelimitse tehdyn ilmoituksen helppouteen ja nopeuteen. Puhelinpalvelu sai arvosanan 4,2 (asteikko 1-5, jossa 5 on paras ja 1 heikoin arvo). Lomakkeella ilmoittaminen sai arvosanan 3,9 ja internetissä 3,7. Puhelimitse muuttoilmoituksen tehneet olivat selvästi tyytyväisempiä palvelun helppouteen kuin ne, jotka ilmoittivat muutostaan kirjallisesti lomakkeella tai internetissä. Puhelimessa asiakasta palvellaan henkilökohtaisesti ja hänelle voidaan tehdä täsmentäviä kysymyksiä, jolloin virheiden määrä vähenee oleellisesti. Puhelimitse jätetty muuttoilmoitus nopeuttaa myös uuden osoitteen kirjautumista sekä väestötietojärjestelmään että Postin osoitetietojärjestelmään. Postin ja väestökirjahallinnon yhteinen muuttoilmoitus otettiin käyttöön noin neljä vuotta sitten. Ulkopuolinen tutkimusyritys selvitti nyt neljännen kerran asiakkaiden tyytyväisyyttä ja mielipiteitä palvelusta. Tutkimukseen pyydettiin mielipidettä yli 2 500 muuttajalta. Muuttoilmoituksen teko puhelimitse kestää keskimäärin 3,5 – 4,5 minuuttia. Esimerkiksi 3,5 minuutin puhelu maksaa lankapuhelimesta soitettuna noin 0,15 euroa. Matkapuhelimesta soitetun puhelun hinnaksi tulee noin 0,88 euroa. Valtakunnallinen muuttoilmoituspuhelin toimii ympäri vuorokauden numerossa 0203 456 456 (suomenkielinen). Ruotsinkielisiä muuttoilmoituksia otetaan vastaan arkisin klo 8–20 ja lauantaisin klo 9–14 numerossa 0203 457 457. Posti ja väestökirjahallinto mittaavat säännöllisesti muuttoilmoituspalvelun sujuvuutta ja laatua sekä osoitetietojen oikeellisuutta. Palvelun hyvä toimiminen on tärkeää, koska muuttoilmoituspalvelussa käsitellään vuosittain noin miljoona tapahtumaa. Kyseessä on volyymiltaan yksi suurimmista julkishallinnon asiointipalveluista maassamme. Osoitetietojen oikeellisuus parantunut Väestörekisterikeskus selvittää vuosittain myös väestötietojärjestelmässä olevien tietojen oikeellissuutta. Tilastokeskuksen tekemän tutkimuksen mukaan vakinaisten osoitteiden oikeellisuus on noussut viime vuoden 99,0 %:sta 99,2 %:iin ja tilapäisten osoitteiden 71,1 %:sta 78,7 %:iin. Vuoden 2003 syyskuun alusta voimaan tulleen kotikuntalain muutoksen mukaan yli kolme kuukautta kestävästä tilapäisestä muutosta on tehtävä muuttoilmoitus maistraatille. Posti nopeuttanut ja helpottanut muuttoilmoituksen tekoa Suomen Posti kehittää jatkuvasti osoitepalvelujaan. Nyt muuttoilmoituspuhelimen ja internetin kautta tehdyt muuttoilmoitukset ja Postin palvelujen tilaukset astuvat voimaan jopa kahta päivää aikaisemmin, ja ovat myös edullisempia kuin lomakkeella tilatut palvelut. Muuttoilmoituksen tekeminen internetissä on entistä helpompaa. Osoitteessa www.posti.fi/muuttoilmoitus on voinut tämän vuoden alusta lähtien tunnistautua sekä maksaa Postin palvelut Nordean, Osuuspankin tai Sampo Pankin pankkitunnuksilla. Palveluun voi tunnistautua myös Säästöpankin tai Paikallisosuuspankkien pankkitunnuksilla, sirullisella henkilökortilla tai Netpostin tunnuksilla. Lisätietoja: Väestörekisterikeskus: menetelmäsuunnittelija Leena Hynninen, puh. (09) 2291 6734, 050 336 8602, sähköposti: leena.hynninen@vrk.intermin.fi Suomen Posti Oyj: tuotepäällikkö Pauli Mannikainen, puh. 020 451 4681, sähköposti: pauli.mannikainen@posti.fi Tervehtien Tiedottaja Seija Nurmikoski, puh. (09) 2291 6769

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit