AVOIMEN LÄHDEKOODIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN RAKENTAJILLE

Väestörekisterikeskus julkaisee AVOIMEN LÄHDEKOODIN SÄHKÖISTEN ASIOINTIPALVELUJEN RAKENTAJILLE Väestörekisterikeskus haluaa vauhdittaa sähköisten asiointipalvelujen yleistymistä tarjoamalla verkkopalvelujen tuottajien vapaaseen käyttöön avoimen sovelluksiin tarkoitetun lähdekoodin, johon perustuen voidaan aikaisempaa vaivattomammin rakentaa varmenteita hyödyntäviä sähköisiä asiointipalveluja. Avoimen lähdekoodin avulla on mahdollista tuottaa esimerkiksi inter- tai intranettiin palvelu, jossa sitä käyttävä henkilö voidaan varmasti tunnistaa ja johon voidaan liittää useitakin sähköisiä allekirjoituksia. Samalla asiakirjan luottamuksellisuus ja kiistämättömyys voidaan taata. Palvelua käytetään sähköisen henkilökortin tai muun varmenteellisen organisaatiokortin avulla. Väestörekisterikeskus on itse hyödyntänyt lähdekoodia mm. sähköisiin loma- ja virkavapaushakemuksiin. Pienilläkin virastoilla ja muilla organisaatioilla on nyt sopiva työkalu, jolla voidaan helposti toteuttaa pienimuotoisia verkkopalveluja, kuten hakemuksia ja sopimuksia. Avoin lähdekoodi on Väestörekisterikeskuksessa kehitetty tuote, josta ei kuitenkaan ole haluttu tehdä maksullista, vaan tavoitteena on sähköisen asioinnin edistäminen tälläkin tavalla. Sovelluslähdekoodi on ladattavissa internetissä osoitteessa https://194.251.189.20/etu/koodit.asp. Siellä on myös kuvaus verkkopalvelun luomisesta sekä demo-esitys Väestörekisterikeskuksen virkavapaushakemuksesta. Lainsäädäntömuutokset edistävät sähköisen henkilökortin yleistymistä Viime perjantaina Tasavallan Presidentin vahvistamat lakimuutokset henkilökortti- ja väestötietolakeihin edistävät sähköisen henkilökortin käyttöä ja sähköisen asioinnin yleistymistä jo tämän vuoden aikana. Syyskuun alusta siruton henkilökortti poistuu käytöstä ja Poliisin myöntämät henkilökortit ovat aina sähköisiä henkilökortteja lukuun ottamatta alaikäisille ilman huoltajan suostumusta annettavaa henkilökorttia ja väliaikaista henkilökorttia. Korttia haettaessa riittää 1.9. alkaen yksi käynti viranomaisen luona ja kortin voimassaoloaika pitenee kolmesta viiteen vuoteen. Siruttoman henkilökortin poistuessa sähköiset henkilökortit tulevat lisääntymään. Perinteisen henkilökortin menekin perusteella voidaan arvioida, että sähköisiä henkilökortteja myönnetään jatkossa vuosittain noin 60 000. Tällä hetkellä kortteja on myönnetty noin 16 000 (vuoden 1 999 lopusta alkaen). Kortilla käytettävät palvelut tulevat lisääntymään, kun kansalaisvarmenne on tämän vuoden aikana saatavissa myös Osuuspankkikeskuksen pankkikorttiin. Lisäksi kehitetään mobiilivarmennetta. Vastaava kehitys on nähtävissä myös muualla Euroopassa, jossa lainsäädäntö alkaa edellyttää varmenteiden käyttöä sähköisessä asioinnissa. Tulossa vahva julkishallinnon monisovelluskortti Lisäksi sähköinen henkilökortti ja sosiaaliturvakortti yhdistyvät 1.6.2004 alkaen. Tällöin tulee mahdolliseksi hankkia sähköinen henkilökortti, jossa on samalla sosiaaliturvakortin tiedot. Yhdistettyä korttia voi hakea joko poliisin tai Kansaneläkelaitoksen toimipisteestä. Kortin myöntää kuitenkin aina Poliisi. Sirullista henkilökorttia/Kela- korttia voi käyttää sekä sosiaali- ja terveydenhuollon että muissa hallinnon ja yksityissektorin tuottamissa sähköisissä palveluissa, jotka edellyttävät varmaa tunnistamista. Myös väestötietolakia muutettiin vastaamaan paremmin sähköisen asioinnin kehittämistarpeita, mm. sähköinen asiointitunnus luodaan teknisenä tunnistetietona kaikille suomalaisille valmiiksi jo toukokuussa. Kansalainen voi itse päättää, koska varmenne on aktiivinen tai passiivinen. Jatkossa vastasyntyneille luodaan henkilötunnuksen yhteydessä myös passiivimuotoinen sähköinen asiointitunnus. Sähköisessä henkilökortissa on Väestörekisterikeskuksen myöntämä kansalaisvarmenne, joka mahdollistaa henkilön luotettavan tunnistuksen ja sähköisen allekirjoituksen verkkopalveluissa. Kansalaisvarmenteeseen voidaan syyskuun alusta liittää myös sähköpostivarmenne, jonka avulla viestit ja asiakirjat pystytään salaamaan. Niin ikään syksyllä varmenteelle voidaan ladata nk. kuntasovellus, joten sähköistä henkilökorttia voidaan jatkossa käyttää kaikissa kunnissa myös kuntakorttina. Ilmainen kortinlukijaohjelmisto kaikkien käyttöön Kortin käyttöön tarvitaan tietokoneeseen liitettävä kortinlukija ja lukijaohjelmisto. Syyskuun alusta lukijaohjelmiston voi ladata ilmaiseksi internetistä. Myös kortinlukijoiden saatavuutta pyritään parantamaan. Lisätietoja antavat: · ylijohtaja Ritva Viljanen, puh. (09) 2291 6640, 050 563 5710, sähköposti ritva.viljanen@vrk.intermin.fi · varmennepalvelut-yksikön johtaja Tapio Aaltonen, puh. (09) 2291 6625, 050 563 5706, sähköposti tapio.aaltonen@vrk.intermin.fi · tuotantopäällikkö Tapio Virkkunen, puh. (09) 2291 6728, 050 344 3102, sähköposti tapio.virkkunen@vrk.intermin.fi Tervehtien Viestintäjohtaja Anna Lauttamus-Kauppila, puh. (09) 2291 6624 tai 050 563 5724 Viestintäsuunnittelija Irene Rissanen, puh. (09) 2291 6717 tai 050 573 7210 www.vaestorekisterikeskus.fi, www.sahkoinenhenkilokortti.fi Väestörekisterikeskuksen tarjoama avoin sovelluslähdekoodi: https://194.251.189.20/etu/koodit.asp ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/16/20030416BIT00190/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.