ENSIMMÄISET KANSALAISVARMENTEET MATKAPUHELINLIITTYMIIN

Väestörekisterikeskus ja TeliaSonera Finland Oyj ovat yhteistyössä ottaneet käyttöön ensimmäiset mobiilikansalaisvarmenteet. Mobiilikansalaisvarmenne on SIM-korttiin liitetty kansalaisvarmenne, jonka avulla matkapuhelimesta tulee henkilökohtainen tunnistautumis- ja allekirjoitusväline turvalliseen sähköiseen asiointiin ja kaupankäyntiin. Matkapuhelimen käyttäjä voi jatkossa yhteneväisesti samaa tunnuslukua käyttäen tunnistautua erilaisiin julkisen ja yksityisen sektorin sähköisiin asiointipalveluihin. Mobiilikansalaisvarmenne on sähköisistä allekirjoituksista annetuin lain vaatimukset täyttävä laatuvarmenne. Sonera tuottaa mobiilikansalaisvarmenteen käyttöön tarvittavat palvelut sekä palveluntarjoajille että matkapuhelimen käyttäjille. Tänään markkinoille tulevan Sonera Tunnistautumispalvelun avulla palveluntarjoajat voivat luotettavasti tunnistaa sähköisten palvelujen käyttäjät ja tehdä heidän kanssaan sähköistä allekirjoitusta hyödyntäviä sopimuksia. Tammikuussa Sonera tuo valtakunnallisesti saataville kuluttajille tarkoitetun Sonera Varmennekortin, joka on matkapuhelimen käyttäjän helppokäyttöinen ja turvallinen tunnistautumis- ja allekirjoitusväline sähköisessä asioinnissa. Palvelut perustuvat Väestörekisterikeskuksen ja matkapuhelinoperaattoreiden yhteistyössä kehittämään palvelumalliin. Mobiilikansalaisvarmenteen käyttöönotto edellyttää liittymäasiakkaalta nykyisen SIM-kortin vaihtamista kansalaisvarmenteen edellyttämillä tunnisteominaisuuksilla varustettuun SIM-korttiin ja kansalaisvarmenteen rekisteröintiä poliisilla. ”Valtion kansalaisvarmenne on nyt käytössä kolmella eri alustalla: sirullisella henkilökortilla, OP-ryhmän Visa Electron -maksukortilla ja matkaviestimen SIM-kortilla. Mobiilikansalaisvarmenne on yhdenmukainen muilla alustoilla toimivien kansalaisvarmenteiden kanssa ja se perustuu samaan, jo olemassa olevaan varmenneinfrastruktuuriin. Uskomme, että mobiilikansalaisvarmenteen käyttöönoton myötä uusien sähköisten asiointipalvelujen määrä tulee lisääntymään”, sanoo Varmennepalvelut-yksikön johtaja Tapio Aaltonen Väestörekisterikeskuksesta. ”Lähes kaikilla suomalaisilla on matkapuhelin henkilökohtaisessa käytössä, joten on luontevaa käyttää sitä myös henkilöllisyyden varmistamiseen. Henkilön tunnistaminen luotettavasti ja käyttäjäystävällisesti on yksi tietoyhteiskunnan perusedellytyksistä”, sanoo TeliaSonera Finland Oyj:n johtaja Pekka Rauhala. ”Viranomaisen myöntämä laatuvarmenne sähköisenä henkilöllisyystodistuksena on palveluntuottajalle selkeä tapa varmistua siitä, että tunnistamisen ja sähköisen sopimisen vastuukysymykset, tietoturva ja yksityisyyden suoja on toteutettu kestävällä ja viranomaismääräysten edellyttämällä tavalla”, Rauhala jatkaa. Lisätietoja Väestörekisterikeskus: Erityisasiantuntija Pekka Jelekäinen, Varmennepalvelut-yksikkö, puh. (09) 2291 6768, pekka.jelekainen@vrk.intermin.fi ja yksikönjohtaja Tapio Aaltonen, Varmennepalvelut-yksikkö, puh. (09) 2291 6625, tapio.aaltonen@vrk.intermin.fi Lisätietoja TeliaSonera Finland Oyj: Johtaja Pekka Rauhala, Tuotteet ja palvelut -yksikkö, puh. 02040 63170, pekka.rauhala@teliasonera.com

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit