EUROPARLAMENTTIVAALIEN ÄÄNIOIKEUSREKISTERI PERUSTETTU - Äänioikeusilmoitusten postitus alkaa tällä viikolla

TIEDOTE 3.5.2004 EUROPARLAMENTTIVAALIEN ÄÄNIOIKEUSREKISTERI PERUSTETTU Äänioikeusilmoitusten postitus alkaa tällä viikolla Väestörekisterikeskus on perustanut europarlamenttivaalien äänioikeusrekisterin. Kesäkuussa toimitettavissa vaaleissa on kaikkiaan 4 252 049 äänioikeutettua. Näistä on 4 046 331:llä kotikunta Suomessa ja 205 718:lla ulkomailla. Vuoden 1999 europarlamenttivaaliin verrattuna äänioikeutettujen määrä on lisääntynyt 86 413:lla. Europarlamenttivaaleissa ovat äänioikeutettuja kaikki Suomen kansalaiset sekä täällä äänioikeutetuiksi ilmoittautuneet muiden EU-maiden kansalaiset, jotka ovat syntyneet 13.6.1986 tai aikaisemmin. Iän perusteella ensimmäistä kertaa europarlamenttivaaleissa äänestäviä on 335 140. Ilmoituskortit koteihin lähiaikoina Väestörekisterikeskus lähettää jokaiselle äänioikeutetulle ilmoituksen äänioikeudesta eli ns. ilmoituskortin. Korttien postitus alkaa tällä viikolla. Ilmoituskorttien postittaminen aloitetaan pääkaupunkiseudulta ja sitä jatketaan nousevassa postinumerojärjestyksessä. Ilmoituskortti lähetetään osoitteella, joka henkilöllä oli väestötietojärjestelmässä 23.4.2004. Kortit postitetaan vakinaiseen osoitteeseen. Jos sellaista ei ole merkitty järjestelmään, ilmoituskortit lähetetään tiedossa olevaan tilapäiseen osoitteeseen. Ilmoitus äänioikeudesta lähetetään myös niille 126 198:lle ulkomailla asuvalle, joiden osoite on väestötietojärjestelmässä. Pohjoismaihin ja Baltiaan lähetetään yhteensä 88 548 ilmoitusta. Kaikkiaan ulkomailla asuvia äänioikeutettuja on 205 718. Ilmoituskortin mukana on tiedote ulkomailla olevista ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista. Äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi tiistaina 1.6.2004 klo 12.00. Maistraatit ja Väestörekisterikeskus pitävät rekisteriä siihen saakka ajan tasalla mm. Suomen kansalaisuuden saamisista tai menettämisistä sekä kuolintietojen rekisteröinneistä, joten äänioikeutettujen lopulliset lukumäärät muuttuvat vielä jonkin verran. Myös muiden EU- maiden ilmoitukset Suomen kansalaisten merkitsemisestä äänioikeutetuiksi asuinvaltiossaan muuttavat äänioikeutettujen lukumääriä. Äänioikeusrekisteri on tarkastusta varten nähtävillä kaikissa maistraateissa ja niiden palveluyksiköissä kaikkina arkipäivinä virka- aikana maanantaista 3.5.2004 lukien. Rekisterin tietoja on kuitenkin syytä tarkistaa vasta, jos kotiin ei ole tullut ilmoitusta äänioikeudesta 26.5. mennessä. Äänioikeusrekisterin tietoja voi tarkistaa myös puhelimitse. Maistraattien ja niiden palveluyksiköiden yhteystiedot löytyvät paikallisista puhelinluetteloista sekä internetistä osoitteesta www.maistraatti.fi. Ennakkoäänestys on kotimaassa 2. - 8.6.2004 ja ulkomailla 2.- 5.6.2004. Tiedot ennakkoäänestyspaikoista ja -ajoista on rekisteröity vaalitietojärjestelmään, johon maistraateilla on tietoliikenneyhteys. Maistraatit neuvovat myös äänioikeutta ja äänestyspaikkaa koskevissa asioissa. Äänestyspaikkansa voi tarkistaa myös sähköisellä henkilökortilla Väestörekisterikeskuksen Tarkasta tietosi -palvelusta osoitteesta www.vaestorekisterikeskus.fi. Yli 5 500 muun EU-valtion kansalaista haluaa äänestää Suomessa Suomessa äänioikeutetuksi otettiin 5 532 muun EU-maan kansalaista. Vastaavasti muista EU-maista on tullut tiedot 2 339:stä Suomen kansalaisesta, jotka haluavat äänestää asuinvaltiossaan siellä asetettuja ehdokkaita. Heidän tietonsa ovat Suomen äänioikeusrekisterissä merkinnällä "äänioikeutta vailla". Euroopan unionin jäsenvaltiot lähettävät näitä ilmoituksia vielä toukokuussa, joten muualla EU:ssa äänestävien Suomen kansalaisten määrä lisääntyy vielä. Esimerkiksi Ruotsista ja Virosta on ilmoituksia odotettavissa vasta toukokuun puolivälin jälkeen. Lisätietoja: Vaalipäällikkö Timo Korhonen, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6510 tai 050 563 5719 tai timo.korhonen@vrk.intermin.fi Maistraatit, www.maistraatti.fi Tervehtien Tiedottaja Seija Nurmikoski, puh. (09) 2291 6769 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/03/20040503BIT00360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/05/03/20040503BIT00360/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.