INTERNETIN KAUTTA TEHTÄVIEN MUUTTOILMOITUSTEN MÄÄRÄ KASVANUT NOPEASTI

Kesä ja alkusyksy ovat vuoden vilkkainta muuttoaikaa. Yhä useampi suomalainen tekee kesän aikana muuttoilmoituksen lomakkeen sijasta internetin välityksellä. Suomen Posti Oy:n ja Väestörekisterikeskuksen yhteiset tilastot osoittavat, että jo 27 prosenttia kaikista heinäkuussa 2006 tehdyistä muuttoilmoituksista tehtiin internetin kautta. Heinäkuussa 2005 muuttoilmoituksen verkossa teki 20 % muuttajista ja vuonna 2004 ainoastaan 4 % muuttajista. Puhelimitse muuttoilmoituksen teki viime kuussa 27 % muuttajista ja paperilomakkeella enää 46 %. Internetin kautta tehtävän muuttoilmoituksen suosion kasvua selittää palvelun nopeus ja helppokäyttöisyys sekä sähköisen asioinnin suosion kasvu. Muuttoilmoituksen voi tehdä internetissä sirullisella henkilökortilla, verkkopankkitunnuksilla tai Postin verkkopalvelutunnuksilla osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi. Internetissä ja puhelimitse tehty muuttoilmoitus kirjautuu väestötietojärjestelmään sekä Postin osoitetietojärjestelmään nopeammin kuin lomakkeella tehty. Näin Postin palvelut astuvat voimaan jopa kaksi päivää lomakemuuttoilmoitusta nopeammin. Postin maksulliset edelleenlähettämis- ja jakelun keskeytyspalvelut ovat 1,8 euroa halvempia, kun ilmoitus tehdään lomakkeen sijasta puhelimitse tai internetin kautta. Osoitteen määräaikaisen muuton voi myös tehdä internetissä tai puhelimitse. Yli kolme kuukautta kestävästä tilapäisestä muutosta on tehtävä muuttoilmoitus maistraatille. Muuttoilmoituksia tehdään Suomessa maistraatille vuosittain yli 600 000 ja Postille yli 800 000. Muuttoilmoituspalvelu on volyymiltaan yksi maamme suurimmista julkishallinnon asiointipalveluista. Sähköisten kanavien käyttö on nopeuttanut osoitteiden kirjautumista koko yhteiskunnan hyödyntämiin rekistereihin ja parantanut entisestään rekistereiden osoitetietojen ajantasaisuutta. Tilastokeskuksen marraskuussa 2005 tekemän tutkimuksen mukaan väestötietojärjestelmään kirjatuista vakinaisista osoitetiedoista 99 prosenttia on oikeita. Muuttoilmoituksia vastaanottava puhelinpalvelu on avoinna ympäri vuorokauden. Muuttoilmoituksen teko puhelimitse kestää keskimäärin 3–4 minuuttia. Puhelu maksaa lankapuhelimesta soitettuna noin 0,15 euroa ja matkapuhelimesta soitettuna noin 0,88 euroa. Valtakunnallisen muuttoilmoituspuhelimen numero on 0203 456 456 (suomenkielinen). Ruotsinkielisiä muuttoilmoituksia otetaan vastaan arkisin klo 8–20 ja lauantaisin klo 9–14 numerossa 0203 457 457. Useille yrityksille, viromaisille ja yhteisöille ei tarvitse erikseen ilmoittaa muuttuneesta osoitteesta vaan ne saavat päivitetyn osoitteen tietojärjestelmiinsä väestötietojärjestelmästä tai Postin osoitetietojärjestelmästä. Tietoa näistä tahoista löytyy www-muuttoilmoitus.fi –sivustolta. Lisätietoja: Väestörekisterikeskus: Markkinointipäällikkö Klaus Hartikainen, puh. (09) 2291 6727, 050 549 2463 sähköposti: klaus.hartikainen@vrk.intermin.fi Suomen Posti Oyj: Tuotepäällikkö Pauli Mannikainen, puh. (020) 451 4681, 0400 782 172 sähköposti: pauli.mannikainen@posti.fi

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit