KAIKKI HENKILÖKORTIT NYT SÄHKÖISIÄ - UUDEN KORTIN SAA VIELÄ VANHAN HINNALLA

TIEDOTE 1.10.2003 KAIKKI HENKILÖKORTIT NYT SÄHKÖISIÄ - UUDEN KORTIN SAA VIELÄ VANHAN HINNALLA Syyskuun alussa otettiin käyttöön uusi, viisi vuotta voimassa oleva sähköinen henkilökortti. Uuden henkilökortin hinta on vielä lokakuun ajan 29 euroa eli sama kuin aiemmin myönnetyllä kolme vuotta voimassa olleella sähköisellä henkilökortilla. Henkilökortin hintaa kaavaillaan nostettavaksi marraskuun aikana. Poliisin myöntämässä sähköisessä henkilökortissa on Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenne. Varmenteen avulla henkilö voidaan luotettavasti tunnistaa sähköisessä asioinnissa. Varmenne mahdollistaa myös sähköisen allekirjoittamisen sekä viestien ja asiakirjojen salauksen. Uutena ominaisuutena kansalaisvarmenteessa on turvaposti: varmenteelle tallennetaan kortinhaltijan sähköpostiosoite, mikä mahdollistaa turvatun sähköpostiviestinnän. Turvapostiominaisuus on vapaaehtoinen, eikä siitä peritä erillistä maksua. Kaikki poliisin myöntämät henkilökortit ovat nyt sähköisiä henkilökortteja lukuun ottamatta alaikäisille ilman huoltajan suostumusta annettavaa henkilökorttia ja väliaikaista henkilökorttia. Henkilökorttihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti poliisilaitokselle. Viiden vuoden sirullisen henkilökortin hakemuksia on vastaanotettu syyskuun aikana yli 2000. Tämä on moninkertainen määrä sähköisen henkilökortin aiempaan menekkiin verrattuna. Lisätiedot Varmennepalvelut-yksikön johtaja Tapio Aaltonen, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6625, 050 563 5706, sähköposti tapio.aaltonen@vrk.intermin.fi Ylitarkastaja Leena Piipponen, sisäasiainministeriön poliisiosasto, puh. (09) 160 44603 TERVEHTIEN Viestintäjohtaja Klaus Hartikainen, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6727 tai 050 549 2463 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00900/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/01/20031001BIT00900/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.