KELA JA VEROTTAJA KOKEILEVAT HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISTÄ ULKOMAALAISILTA

TIEDOTE 8.6.2004 KELA JA VEROTTAJA KOKEILEVAT HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISTÄ ULKOMAALAISILTA Henkilötunnus tilapäisesti Suomessa työskentelevällä ulkomaalaisella helpottaa asiointia ja viranomaisten tietojenvaihtoa Kesäkuun alussa aloitettiin Kuopion, Oulun ja Vaasan maistraattien virka- alueilla pilottihanke, jonka tarkoituksena on kokeilla Suomessa tilapäisesti työskentelevien ulkomaalaisten tietojen keräämistä maistraattien ohella myös Kelan toimistoissa ja verotoimistoissa. Tavoitteena on saada ulkomaalaisille työntekijöille suomalainen henkilötunnus, joka helpottaa heidän asiointiaan ja viranomaisten välistä tiedonvaihtoa. Kokeilu koskee niitä ulkomaalaisia, jotka työskentelevät Suomessa vain lyhytaikaisesti. Tällaisia ryhmiä ovat esimerkiksi rakennusalan työntekijät, korkeakoulujen opettajat sekä erilaiset puutarha-alan työntekijät. Väestötietolain mukaan tilapäisesti Suomessa työskentelevien tiedot voidaan merkitä Suomen väestötietojärjestelmään ja heille voidaan antaa suomalainen henkilötunnus. Pilottihankkeen aikana 1.6.-30.9.2004 Kuopion, Oulun ja Vaasan maistraattien virka-alueilla tilapäisesti asuvat ulkomaalaiset täyttävät rekisteröinti-ilmoituksen asioidessaan Kelan toimistossa tai verotoimistossa, joista ilmoitus toimitetaan maistraatille. Edellytyksenä tietojen ilmoittamiselle on, että ulkomaalaisella on mukanaan voimassa oleva passi tai EU-maiden kansalaisilla henkilötodistus. Ilmoituksen vastaanottaja tarkistaa tietojen oikeellisuuden ja toimittaa sen yhdessä passista otetun kopion kanssa maistraatille. Kun henkilön perustiedot on merkitty maistraatissa väestötietojärjestelmään, hän saa henkilötunnuksen. Hänen henkilötietonsa ovat sen jälkeen saatavissa samanlaisina eri viranomaisten tietojärjestelmiin. Tavoitteena on, että menettely laajenee myöhemmin koko maahan. Lisätietoja: Kehityspäällikkö Juha Lempinen, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6766 Ylitarkastaja Kristiina Virmajoki, Verohallitus, puh. (09) 7311 3871 Tervehtien Tiedottaja Seija Nurmikoski, puh. (09) 2291 6769 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/08/20040608BIT00290/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit