MAISTRAATIT TARJOAVAT UUSIA VERKKOPALVELUJA

Maistraattien sähköisiä palveluja on lisätty Lomake.fi –sivustolle. Nyt on mahdollista pyytää sähköisesti sekä avioliiton esteiden että parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkintaa. Palveluun tunnistaudutaan ja www-lomake allekirjoitetaan esimerkiksi sirullisella henkilökortilla olevalla kansalaisvarmenteella. Pyynnön voi tehdä myös pdf-lomakkeella, joka täytetään ja lähetetään maistraatille. Tarvittavat lomakkeet täyttöohjeineen löytyvät suomeksi ja ruotsiksi internetistä osoitteesta Lomake.fi nimillä ”Pyyntö avioliiton esteiden tutkinnasta sekä vakuutus ja ilmoitus avioliiton esteiden tutkintaa varten” sekä ”Pyyntö parisuhteen rekisteröinnin esteiden tutkinnasta sekä vakuutus ja ilmoitus esteiden tutkintaa varten”. Täytettävät ja tulostettavat lomakkeet löytyvät myös englannin-, espanjan-, ranskan-, saamen-, saksan- ja venäjänkielisinä. Ulkomailla asuva Suomen kansalainen voi nyt ilmoittaa asuinmaansa sisäisestä muutostaan sähköisesti Lomake.fi –palvelussa olevalla www-lomakkeella ”Ulkomailla asuvan Suomen kansalaisen osoitteen muutosilmoitus väestötietojärjestelmään”. Www-lomake ei vaadi tunnistautumista ja sen voi lähettää sähköisesti eteenpäin. Lomake löytyy myös ruotsiksi (”Utomlands bosatta Finska medborgares flyttningsanmälan till befolkningsdatasystemet”) sekä englanniksi (”Change of address notification form for expatriate Finnish citinzens”). Lomake on myös pdf-muodossa, joten sen voi halutessaan täyttää ja lähettää postitse lomakkeessa mainittuun Toijalan palveluyksikköön. Kaikissa Suomesta lähtevissä viranomaispostituksissa käytetään väestötietojärjestelmässä olevia osoitetietoja, joten on tärkeää, että ne ovat kotimaassa ajan tasalla. Lomake.fi –palveluun on lisätty myös täytettävät ja lähetettävät pdf-lomakkeet ”Ilmoitus uskonnolliseen yhdyskuntaan liittymisestä” ja ”Ilmoitus uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamisesta”. Lomakkeet löytyvät sekä suomen- että ruotsinkielisinä. Uskonnollisesta yhdyskunnasta eroamisesta voi ilmoittaa myös www-lomakkeella, jonka voi täyttää ja lähettää maistraatille sähköisesti ilman tunnistautumista. Jos maistraatissa kuitenkin katsotaan tarpeelliseksi varmistaa lomakkeen tiedot, sieltä voidaan lähettää kopio lomakkeesta ilmoittajalle tarkastettavaksi ja allekirjoitettavaksi. Lomake.fi –palvelusta löytyy myös tunnistusta vaativa ja kansalaisvarmenteella sähköisesti allekirjoitettava www-lomake, jonka kaikki maistraatit hyväksyvät sellaisenaan. Maistraatti lähettää eroamisesta ilmoittajalle vahvistuksen sekä tiedon kyseiselle uskonnolliselle yhdyskunnalle. Lisätietoja: Väestörekisterikeskuksen kehityspäällikkö Juha Lempinen, puh. (09) 2291 6766, juha.lempinen@vrk.intermin.fi www.maistraatti.fi, josta löytyvät myös maistraattien yhteystiedot Meddelandet finns på svenska på webbadressen http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk/home.nsf/pages/index_sve Tervehtien Tiedottaja Seija Nurmikoski, puh. (09) 2291 6769

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit