MUUTTOILMOITUS.FI –VERKKOSIVU AVATTU

Väestörekisterikeskus ja Suomen Posti ovat avanneet muuttajille uuden yhteisen verkkosivun osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi. Sivuilla voi tehdä lakisääteisen muuttoilmoituksen maistraatille ja osoitteenmuutoksen Postille, ilmoittaa rinnakkaisosoitteen sekä tehdä sopimuksen Postin maksullisista edelleenlähettämis- ja jakelun keskeytyspalveluista. Sivuilta löytyy myös hyödyllistä tietoa mm. siitä, mitkä organisaatiot saavat automaattisesti tiedon osoitteen muuttumisesta. Muuttoilmoituksen voi tehdä internetin kautta henkilökortilla, verkkopankkitunnuksilla tai Postin verkkopalvelutunnuksilla. Muun muassa kesälomaosoitteen ilmoittaminen sujuu palvelun avulla kätevästi. Muuttoilmoitus on mahdollista tehdä internetin lisäksi myös puhelimitse tai lomakkeella. Puhelimitse ja internetin kautta tehty muuttoilmoitus kirjautuu järjestelmiin nopeammin kuin lomakkeella tehtynä. Tämä mahdollistaa Postin palveluiden voimaanastumisen jopa kaksi päivää lomakemuuttoilmoitusta nopeammin. Postin maksulliset edelleenlähettämis- ja jakelun keskeytyspalvelut ovat 1,5 euroa halvempia, kun ilmoitus tehdään lomakkeen sijasta puhelimitse tai internetin kautta. Määräaikaisen muuttoilmoituksen voi myös tehdä puhelimella tai internetissä. Vuoden 2003 syyskuun alusta voimaan tulleen kotikuntalain muutoksen mukaan yli kolme kuukautta kestävästä tilapäisestä muutosta on tehtävä muuttoilmoitus maistraatille. Muuttoilmoituksia tehdään Suomessa vuosittain yli 600 000. Puhelimitse ja internetin kautta tehtiin huhtikuussa 2005 jo 46,4 prosenttia kaikista muuttoilmoituksista. 33.1 prosenttia kaikista muutoista tehtiin puhelimitse ja 13,3 prosenttia internetin kautta. Muuttoilmoituspalvelu on volyymiltaan yksi maamme suurimmista julkishallinnon, ympäri vuorokauden toimivista asiointipalveluista. Puhelimen ja internetin käyttö tiedonkeruukanavina on nopeuttanut osoitteiden kirjautumista koko yhteiskunnan hyödyntämiin rekistereihin. Tämä on näkynyt osaltaan väestötietojärjestelmän ja Postin osoitetietojärjestelmän tietojen laadun jatkuvana paranemisena. Myös muuttoilmoituslomakkeiden kulutus on uusien palvelukanavien suosion kasvun myötä vähentynyt. Lisätietoja: Väestörekisterikeskus: Menetelmäsuunnittelija Leena Hynninen, puh. (09) 2291 6734 sähköposti: leena.hynninen@vrk.intermin.fi Suomen Posti Oyj: Tuotepäällikkö Pauli Mannikainen, puh. 020 451 4681 sähköposti: pauli.mannikainen@posti.fi

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit