NIMENMUUTOKSEN VOI TEHDÄ MYÖS SÄHKÖISESTI

TIEDOTE 22.3.2004 NIMENMUUTOKSEN VOI TEHDÄ MYÖS SÄHKÖISESTI Kansalaisille, yrityksille ja yhteisöille tarkoitettuun Lomake.fi- palveluun, www.lomake.fi, on lisätty Väestörekisterikeskuksen tuottamia, sähköisen henkilökortin avulla allekirjoitettavia verkkolomakkeita. Niiden välityksellä täysi-ikäinen henkilö voi tehdä etu- ja sukunimeään koskevia muutoksia. Uudet lomakkeet tarjoavat perinteisen menettelyn rinnalle vaihtoehtoisen tavan muutoksista ilmoittamiseen: lomakkeiden täyttö, allekirjoitus ja lähetys tapahtuu sähköisesti. Lomakkeet ovat saatavina sekä suomen- että ruotsinkielisinä: - Ilmoitus etunimen muuttamisesta - Anmälan om ändring av förnamn - Ilmoitus sukunimen muuttamisesta avioliiton purkautumisen jälkeen - Anmälan om ändring av släktnamn efter upplösning av äktenskap - Ilmoitus aikaisemman sukunimen ottamisesta henkilökohtaiseen käyttöön tai siitä luopumisesta - Anmälan om att personligen använda tidigare släktnamn eller avstå från det - Vaimon ilmoitus sen sukunimen ottamisesta, joka hänellä oli naimattomana ollessaan - Hustruns anmälan om antagande av det släktnamn hon hade som ogift. Valtiovarainministeriön hallinnoimasta Lomake.fi:stä löytyy suurin osa Väestörekisterikeskuksen lomakkeista, sekä suomen- että ruotsinkielisinä. Ilmoituksen henkilötietojen luovutuksen kieltämisestä voi tehdä sähköisesti, ilman henkilökorttia, mutta muut lomakkeet ovat vielä tällä hetkellä tulostettavassa muodossa, ja ne lähetetään eteenpäin täytettynä joko postitse tai faksaamalla. Sähköisen henkilökortin avulla Lomake.fi:ssä on jo aiemmin voinut tehdä muuttoilmoituksen sekä tarkastaa omat tietonsa väestötietojärjestelmästä. Tarkasta tietosi -palvelussa on myös mahdollista muuttaa ns. itse ilmoitettavia tietoja eli ammatti-, asiointikieli-, kutsumanimi- (jokin virallisista etunimistä), sähköpostiosoite- ja äidinkielitietoja sekä tehdä tietojenluovutuskielto. Kaikki Lomake.fi:ssä olevat Väestörekisterikeskuksen lomakkeet saa näkyviin hakusanalla Väestörekisterikeskus. Rakennushankeilmoituksia lukuun ottamatta ne löytyvät myös hakusanalla Maistraatit. Voimassaoleva sähköinen henkilökortti on tällä hetkellä noin 32 000 kansalaisella. Kaikki poliisin myöntämät henkilökortit ovat nykyään sähköisiä, lukuun ottamatta alaikäisille ilman huoltajan suostumusta annettavaa ja väliaikaista henkilökorttia. Siruton kortti poistui viime syyskuussa. Henkilökortti on voimassa viisi vuotta ja se maksaa 40 euroa. Kortin käyttämiseen verkkopalveluissa tarvitaan kortinlukija ja kortinlukijaohjelmisto. SetWeb 1.41 -ohjelmiston voi ladata maksutta www.sahkoinenhenkilokortti.fi-sivustolta. Sieltä löytyy myös lisää tietoa kortista. Lisätiedot: viestintäjohtaja Heli Ainoa, puh. (09) 2291 6624 tai 0400 728 802, sähköposti, heli.ainoa@vrk.intermin.fi ja varmennepalvelut-yksikön johtaja Tapio Aaltonen, puh. (09) 2291 6625 tai 050 563 5706, sähköposti tapio.aaltonen@vrk.intermin.fi Tervehtien: viestintäsuunnittelija Irene Rissanen, puh. (09) 2291 6717 tai 050 573 7210 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/22/20040322BIT00200/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/22/20040322BIT00200/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.