Ns. White Paper viitoittaa suuntaa: SÄHKÖISEN HENKILÖLLISYYDEN MINIMIVAATIMUKSET EUROOPASSA MÄÄRITELTY

SÄHKÖISEN HENKILÖLLISYYDEN MINIMIVAATIMUKSET EUROOPASSA MÄÄRITELTY EU:n eEurope-ohjelmaan ja Smart Card Charteriin kuuluneen Public Identity -hankkeen yhteydessä on valmistunut ns. White Paper on Electronic Identity -julkaisu, joka sisältää sähköisten henkilökorttien myöntämiseen, teknologiaan (PKI=Public Key Infrastructure) sekä varmennesisältöön liittyvät minimivaatimukset Euroopan alueella, jotta maiden väliset rajat ylittävä yhteensopivuus olisi mahdollista. Julkaisussa esitellään lisäksi henkilöllisyyden nykyiset luomiskäytännöt eri maissa sekä sähköisen henkilöllisyyden/ sähköisen henkilökortin nykytilanne ja käynnissä olevat kehityshankkeet maittain. White Paper julkistettiin kansainvälisen ns. Porvoo-ryhmän IV seminaarissa 24.- 25.9.2003 Pariisin lähellä sijaitsevassa Issy-les-Moulineaux'ssa. Esipuheen on kirjoittanut komissaari Erkki Liikanen, joka vastaa EU:n tietoyhteiskuntahakkeista, mm. eEuropesta. "Sähköistä henkilökorttia voidaan pitää strategisena komponenttina, joka tarjoaa lupaavan tulevaisuuden älykorteille Euroopassa avaamalla oven uusiin julkisiin ja yksityisiin sovelluksiin", komissaari toteaa esipuheessa. Euroopan komissio pyrkii edistämään sähköistä hallintoa ja tukee sähköisten palvelujen kehittämistä. Syyskuussa komissio antoi sähköistä hallintoa koskevan tiedonannon. Siinä käsitellään mm. julkisen sektorin haasteita, sähköisen hallinnon nykytilaa ja hyötyjä, luottamuksen lisäämistä ja pääsyn varmistamista sähköisiin palveluihin sekä kehitystyön jatkotoimenpiteitä. Väestörekisterikeskuksen tänään järjestämässä tiedotustilaisuudessa komissaari Liikaselle luovutettiin uusi sähköinen henkilökortti. Kortin luovutti lupayksikön johtaja Ari Taipale Helsingin kihlakunnan poliisilaitokselta. Porvoo-ryhmä edistää henkilön sähköistä tunnistamista Smart Card Charterin alla toimineen Public Identity -hankkeen yhteydessä perustetun kansainvälisen Porvoo-ryhmän muodostavat eurooppalaisten hallintojen sekä Euroopan komission edustajat. Ryhmä perustettiin nimensä mukaisesti Porvoossa keväällä 2002 pidetyssä konferenssissa. Ryhmän tavoitteena on edistää sekä sähköisen henkilöllisyyden että sähköisten henkilökorttien yleistymistä ja varmistaa eri maissa käytettyjen teknisten määritysten yhteensopivuus ja hallinnon palvelujen yhteiskäyttöisyys. Yhteisesti hyväksytyn, yleiseurooppalaisen sähköisen henkilöllisyyden avulla EU-kansalaiset voisivat asioida tietoverkoissa turvallisesti niin julkishallinnon kuin yksityissektorin palveluissa myös maasta toiseen. Porvoo-ryhmä on kokoontunut säännöllisesti puolen vuoden välein. Porvoon jälkeen kokouksia on pidetty Dublinissa, Oslossa ja viimeksi Pariisissa. Seuraava kokous pidetään toukokuussa 2004 Tallinnassa. Jäsenmaiden määrä on kasvanut tasaisesti, ryhmän toiminnassa on mukana edustajia jo 18 maasta. 2 (2) Suomi kuuluu edistyneimpien maiden joukkoon Euroopassa Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelut-yksikön johtajan Tapio Aaltosen mukaan Suomi on yleiseurooppalaisen kehityksen kärjessä. "Maassamme otettiin syyskuun alussa käyttöön uusi, viisi vuotta voimassa oleva sähköinen henkilökortti. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki Poliisin myöntämät henkilökortit ovat nyt sähköisiä lukuun ottamatta alaikäisille ilman huoltajan suostumusta myönnettävää ja väliaikaista henkilökorttia", Aaltonen kertoo. Poliisin myöntämässä kortissa on Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenne, jonka avulla henkilö voidaan luotettavasti tunnistaa sähköisessä asioinnissa. Varmenne mahdollistaa myös sähköisen allekirjoittamisen sekä viestien ja asiakirjojen salauksen. Uutta on turvapostiominaisuus: varmenteelle tallennettu kortinhaltijan sähköpostiosoite mahdollistaa turvatun sähköpostiviestinnän. Lokakuun alusta lähtien Väestörekisterikeskuksen internet-sivuilta osoitteesta www.sahkoinenhenkilokortti.fi on ollut ladattavissa kortinlukijaohjelmisto, joka mahdollistaa sähköisen henkilökortin käytön verkkopalveluissa. SetWeb 1.41 -ohjelmisto on maksuton henkilökortin 1.9.2003 jälkeen hankkineille. Uuden sähköisen henkilökortin hakemuksia vastaanotettiin syyskuun aikana vajaat 5 000 kappaletta. Tämä on moninkertainen määrä kortin aiempaan menekkiin verrattuna. Vielä lokakuun ajan uuden henkilökortin hinta on 29 euroa eli sama kuin aiemmin myönnetyllä, kolme vuotta voimassa olleella sähköisellä henkilökortilla. Marraskuussa hintaa kaavaillaan nostettavaksi. Suomessa on niin ikään toteutettu ns. monisovelluskortti, jota voi käyttää niin hallinnon ja kuntien kuin pankkien, vakuutusyhtiöiden, kauppojen ja muiden yksityissektorin palveluissa. Lisäksi sähköinen henkilökortti ja sosiaaliturvakortti yhdistyvät 1.6.2004. Edelleen kansalaisvarmenne on ensi keväänä saatavissa koko maassa Osuuspankkikeskuksen Visa Electron -pankkikorttiin (tällä hetkellä mahdollista Hämeenlinnan seudulla) ja TeliaSonera Finland Oyj ja Väestörekisterikeskus kehittävät yhteistyössä mobiilivarmennetta eli matkapuhelinpalvelua henkilön sähköiseen tunnistamiseen. Tavoitteena on, että mobiilivarmenne olisi kuluttajien saatavilla vuoden 2004 aikana. Alueellisella tasolla on Hämeenlinnan seudulla käynnissä valtakunnallisesti merkittävä hanke, jonka tavoitteena on kehittää seudun asukkaita monipuolisesti palveleva sähköisen asioinnin kokonaisuus ja tukea käytännössä palveluiden aktiivista käyttöönottoa. Hankkeessa hyödynnetään laajasti Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmennetta. Sähköistä henkilökorttia hyödyntäviä palveluja on tällä hetkellä tarjolla noin 50. Uusin palvelu on alkusyksystä käyttöön otettu tunnistautuminen Keskon Plussa.com-palveluun. Kaikki Väestörekisterikeskuksen myöntämät henkilövarmenteet ovat ns. laatuvarmenteita eli ne ovat EU-direktiiviin pohjautuvia yleiseurooppalaisia, korkean tietoturvan vaatimukset täyttäviä varmenteita. Lisätietoja Väestörekisterikeskuksessa antavat: Projektipäällikkö Ulla Westermarck, varmennepalvelut, puh. (09) 2291 6509 tai 050 364 9747, sähköposti ulla.westermarck@vrk.intermin.fi ja yksikönjohtaja Tapio Aaltonen, varmennepalvelut, puh. (09) 2291 6625 tai 050 563 5706, sähköposti tapio.aaltonen@vrk.intermin.fi Tervehtien: Viestintäsuunnittelija Irene Rissanen, puh. (09) 2291 6717 tai 050 573 7210 www.vaestorekisterikeskus.fi, www.sahkoinenhenkilokortti.fi, www.aina.fi, www.electronic-identity.org, www.eeurope-smartcards.org ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/10/20031010BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/10/20031010BIT00010/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.