OP-ryhmä ja Väestörekisterikeskus lahjoittavat kortinlukijoita kirjastoihin ja yhteispalvelupisteisiin

OP-ryhmä ja Väestörekisterikeskus lahjoittavat Suomi verkossa -kampanjassa mukana oleville kirjastoille ja yhteispalvelupisteille kortinlukijoita asiakaspäätteisiin. Tietokoneeseen liitettävää kortinlukijaa tarvitaan tunnistautumista ja/tai sähköistä allekirjoitusta vaativissa sähköisissä palveluissa, joissa tunnistautumisvälineenä on sirullisella henkilökortilla tai OP-Visa Electronilla oleva kansalaisvarmenne. ”OP-ryhmä haluaa olla mukana kehittämässä suomalaista tietoyhteiskuntaa ja sähköisiä pankkipalveluja kaikille suomalaisille. Kaikissa 600 pankkikonttorissa olevassa asiakaspäätteessä on kortinlukija. Pankit myös opastavat asiakkaita sähköisten pankkipalvelujen käytössä. OP-Visa Electron -kortilla olevan kansalaisvarmenteen avulla voi hoitaa pankkiasioitaan samalla tavalla kuin pankkitunnuksilla, erillistä avainlukulistaa ei vain tarvita. Kortinlukijalahjoitus on luonteva jatko vuonna 2002 tekemällemme lahjoitukselle, jolloin lahjoitimme kirjastoille 350 tietokonetta tietoliikenneyhteyksineen.", kehittämisjohtaja Matti Korkeela OP-ryhmästä kertoo. ”Toivomme tämän kortinlukijalahjoituksen omalta osaltaan lisäävän kansalaisten mahdollisuuksia käyttää sähköisiä asiointipalveluja, joissa tunnistautuminen ja sähköinen allekirjoitus voidaan hoitaa turvallisesti joko kansalaisvarmenteellista henkilökorttia tai OP-Visa Electronia käyttäen. Kortinlukijoiden määrä on ilahduttavasti kasvanut koti- ja kannettavissa tietokoneissa. Tällä lahjoituksella parannetaan tilannetta myös kirjastojen ja yhteispalvelupisteiden asiakaspäätteiden osalta. Tämä on lisäksi hyvä jatko yhteistyölle, jota on tehty HST-ryhmässä ja OP-ryhmän kanssa aiemmin sähköisen asioinnin edistämiseksi.” toteaa Väestörekisterikeskuksen Varmennepalvelut-yksikön johtaja Tapio Aaltonen. Kansalaisille tarkoitettu sähköinen henkilökortti, jonka sirulla on kansalaisvarmenne, otettiin Suomessa käyttöön ensimmäisenä maailmassa joulukuussa 1999. Tällä hetkellä käytössä on noin 80 000 sirullista henkilökorttia. OP-ryhmän Visa Electron -maksukorttien sirulle kansalaisvarmenne on ollut mahdollista saada syksystä 2004 alkaen. Tarjolla on yli 50 verkkopalvelua, joissa voi asioida kansalaisvarmenteen avulla. Suosituimpia palveluita ovat muun muassa OP-ryhmän verkkopankkipalvelut, Kansaneläkelaitoksen, verohallinnon ja työministeriön sähköiset asiointipalvelut, sekä valtionhallinnon lomake.fi -palvelu. Ajantasainen lista palveluista sekä lisätietoja löytyy osoitteesta www.fineid.fi, jossa on myös ladattavissa maksuton kortinlukijaohjelmisto. Lisätietoja: Osuuspankkikeskus: Kehittämisjohtaja Matti Korkeela, puh. 0500 602602, matti.korkeela@op.fi www.op.fi on Taloustutkimuksen mukaan Suomen käytetyin verkkopankki. Lisäksi OP-ryhmällä on Internetissä kaksi muuta palvelua: helppo.op.fi https://helppo.op.fi/ ja pda.op.fi https://pda.op.fi/. Helppokäyttöpalvelu on tarkoitettu aloitteleville Internetin käyttäjille. Pda.op.fi on verkkopankin tekstiversio, jolla voi kätevästi hoitaa pankkiasioitaan muun muassa sellaisilla matkapuhelimilla, joissa on Internet-yhteys. Sekä op.fi:hin että sen tekstiversioon voi kirjautua varmennekortilla. Kansalaisvarmenteen voi saada myös OP-Visa Electron -korttiin. Lisätiedot www.op.fi Väestörekisterikeskus: Yksikönjohtaja Tapio Aaltonen, Varmennepalvelut, puh. (09) 2291 6625, tapio.aaltonen@vrk.intermin.fi Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasiain rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskus on Suomen johtava henkilön sähköisessä tunnistamisessa käytettävien varmenteiden ja palvelujen tuottaja. Varmenteista tunnetuin on sirullisella henkilökortilla oleva kansalaisvarmenne, jonka lisäksi Väestörekisterikeskus tuottaa organisaatio- ja palvelinvarmenteita yritysten ja virastojen käyttöön. Lisätietoja: www.vaestorekisterikeskus.fi tai www.fineid.fi

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit