OSOITETIEDOT ERINOMAISELLA TASOLLA VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄSSÄ

Väestörekisterikeskus on teettänyt Tilastokeskuksella loppuvuodesta 2005 väestötietojärjestelmän luotettavuustutkimuksen, jossa haastateltiin lähes 11 000 henkilöä. Tutkimuksen mukaan väestötietojärjestelmässä olevat vakinaiset osoitteet olivat 99-prosenttisesti oikein. Tilanne on vakiintunut tälle tasolle jo muutama vuosi sitten. Hyvään tasoon vaikuttanee ennen kaikkea se, että väestökirjaviranomaiset, maistraatit ja Väestörekisterikeskus, ovat keränneet osoitetiedot usean vuoden ajan yhteistyössä Suomen Posti Oy:n kanssa. Tulokseen vaikuttanee myös se, että lain mukaan muuttoilmoitus on tehtävä maistraatille viimeistään viikon kuluessa muutosta aina, kun muuttaa pysyvästi asunnosta toiseen. Tilapäisten osoitteiden oikeellisuus on parantunut huomattavasti vuodesta 2002, jolloin tilapäisistä osoitteista oli oikein 63 prosenttia. Vuonna 2005 vastaava prosentti oli 82. Yhtenä syynä parantuneeseen tilanteeseen voidaan pitää vuonna 2003 voimaan tullutta kotikuntalakia, jonka mukaan yli kolme kuukautta kestävästä tilapäisestä muutosta on tehtävä ilmoitus maistraatille. Nopeimmin ja helpoimmin muuttoilmoituksen voi tehdä puhelimitse numerossa 0203 456 456. Sen voi tehdä myös internetissä osoitteessa www.muuttoilmoitus.fi tai lomakkeella, joita saa mm. maistraateista ja posteista sekä internetistä osoitteesta www.lomake.fi. Muutettaessa Suomesta ulkomaille ilmoitus on kuitenkin aina tehtävä kirjallisesti. Suomen kansalaisen on myös tärkeää ilmoittaa osoitteen muutoksista ulkomailla. Osoitetietojen päivittämisellä varmistetaan, että Suomen viranomaisten lähettämät asiakirjat, kuten esimerkiksi valtiollisiin vaaleihin liittyvät äänioikeusilmoitukset, lähetetään oikeaan osoitteeseen. Muuttuneet tiedot voi ilmoittaa suoraan Tampereen maistraatin Toijalan palveluyksikköön, faksi +358 3 549 4555 tai lähimpään Suomen edustustoon. Kun osoitteesi muuttuu ulkomailla -lomake löytyy internetistä www.lomake.fi. Väestötietojärjestelmä on valtakunnallinen atk-rekisteri, jossa on perustiedot Suomen kansalaisista ja Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista. Järjestelmässä on myös tietoa rakennuksista, rakennushankkeista ja huoneistoista sekä kiinteistö- ja toimitilatietoja. Väestötietojärjestelmää ylläpitävät Väestörekisterikeskus ja maistraatit. Lisätietoja: Kehityspäällikkö Timo Salovaara, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6551 tai 050 344 3111 tai timo.salovaara@vrk.intermin.fi Meddelandet finns på svenska på webbadressen http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk/home.nsf/pages/index_sve

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit