PUHELIN- JA INTERNETMUUTTOILMOITUSTEN MÄÄRÄ KASVANUT NOPEASTI

Yhä useampi suomalainen teki viime vuonna muuttoilmoituksen lomakkeen sijasta puhelimitse tai internetin välityksellä. Suomen Posti Oy:n ja Väestörekisterikeskuksen yhteiset tilastot osoittavat, että jo 43,1 % kaikista joulukuussa 2004 tehdyistä muuttoilmoituksista tehtiin joko puhelimitse (33,9 % ) tai internetin kautta (9,2 %). Vuonna 2003 vastaavaan aikaan 29,3 % kaikista muuttajista teki muuttoilmoituksen puhelimitse ja 2,9 % internetin kautta. Kokonaisuudessaan väestökirjahallinnon ja Suomen Postin yhteiseen muuttoilmoituspuhelimeen tuli vuonna 2004 puheluita 48 % enemmän kuin vuonna 2003. Puhelimitse tehtävän muuttoilmoituksen suosion kasvu selittyy pitkälti palvelun nopeudella ja henkilökohtaisella asiakaspalvelulla. Palvelu on avoinna joka päivä 24 tuntia vuorokaudessa. Muuttoilmoituksen teko puhelimitse kestää keskimäärin 3–4 minuuttia. Puhelu maksaa lankapuhelimesta soitettuna noin 0,15 euroa ja matkapuhelimesta soitettuna noin 0,88 euroa. Valtakunnallisen muuttoilmoituspuhelimen numero on 0203 456 456 (suomenkielinen). Ruotsinkielisiä muuttoilmoituksia otetaan vastaan arkisin klo 8–20 ja lauantaisin klo 9–14 numerossa 0203 457 457. Internetin kautta tehtyjen muuttoilmoitusten määrän kasvun taustalla on yleinen sähköisen asioinnin suosion kasvu. Muuttoilmoituksen voi tehdä internetissä sirullisella henkilökortilla, verkkopankkitunnuksilla tai Postin verkkopalvelutunnuksilla osoitteessa www.posti.fi/muuttoilmoitus. Puhelimitse ja internetin kautta tehty muuttoilmoitus kirjautuu järjestelmiin nopeammin kuin lomakkeella tehtynä. Tämä mahdollistaa Postin palveluiden voimaanastumisen jopa kaksi päivää lomakemuuttoilmoitusta nopeammin. Postin maksulliset edelleenlähettämis- ja jakelun keskeytyspalvelut ovat 1,5 euroa halvempia, kun ilmoitus tehdään lomakkeen sijasta puhelimitse tai internetin kautta. Osoitteen määräaikaisen muuton voi myös tehdä puhelimella tai internetissä. Vuoden 2003 syyskuun alusta voimaan tulleen kotikuntalain muutok-sen mukaan yli kolme kuukautta kestävästä tilapäisestä muutosta on tehtävä muuttoilmoitus maistraatille. Muuttoilmoituksia tehdään Suomessa vuosittain yli 600 000. Muuttoilmoituspalvelu on volyymiltaan yksi maamme suurimmista julkishallinnon asiointipalveluista. Sähköisten kanavien käyttö on nopeuttanut osoitteiden kirjautumista koko yhteiskunnan hyödyntämiin rekistereihin ja tämä on näkynyt osaltaan Väestötietojärjestelmän ja Postin osoitetietojärjestelmän tietojen laadun jatkuvana paranemisena. Lisätietoja: Väestörekisterikeskus: Menetelmäsuunnittelija Leena Hynninen, puh. (09) 2291 6734, 050 336 8602 sähköposti: leena.hynninen@vrk.intermin.fi Suomen Posti Oyj: Tuotepäällikkö Pauli Mannikainen, puh. 020 451 4681 sähköposti: pauli.mannikainen@posti.fi

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit