RAKENNUSTEN OSOITE- JA KOORDINAATTITIETOJEN KATTAVUUS VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄSSÄ KORKEATASOINEN

TIEDOTE 15.06.2004 RAKENNUSTEN OSOITE- JA KOORDINAATTITIETOJEN KATTAVUUS VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄSSÄ KORKEATASOINEN Väestörekisterikeskus on tutkinut väestötietojärjestelmässä olevien rakennusten osoite- ja koordinaattitietojen kattavuutta keväällä 2004. Asuinrakennusten osoitetietojen kattavuus on parantunut edellisestä tutkimuskerrasta eli vuodesta 1996 merkittävästi: varsinaisten asuinrakennusten osalta tietojen kattavuus on noussut 85 prosentista yli 97 prosenttiin ja kesämökkien osalta 38 prosentista lähes 70 prosenttiin. Koordinaattitietojen kattavuus on kaikkien rakennustyyppien osalta erittäin hyvä: yli 98 prosentilla väestötietojärjestelmän rakennusyksiköistä on koordinaattitieto. Tiedot on selvitetty kunnittain ja rakennustyypeittäin koko maassa. Osa tiedoista koostuu uusien rakennuksien osoitteista, joita kirjataan väestötietojärjestelmään vuosittain noin 10 000 kappaletta. Kunnat ovat antaneet uusia osoitetietoja paljon myös vanhoille, ennen osoitteettomina olleille rakennuksille. Kunnat vastaavat alueensa osoitetiedoista eli ne nimeävät tiestön, numeroivat talot ja kiinteistöt sekä antavat huoneistotunnisteen. Kaikilla rakennuksilla, joissa on toimintaa - olivatpa ne sitten varsinaisia asuinrakennuksia, vapaa-ajan asuntoja tai toimitiloja - tulee olla katuosoite talonnumeroineen. Kuntien velvollisuus on ilmoittaa uudet ja muuttuneet osoitteet väestötietojärjestelmään, jota ylläpitävät maistraatit ja Väestörekisterikeskus. Suomen osoitejärjestelmä on toimiva ja korkeatasoinen. Suomessa käytetään osoitetietoa päivittäin noin 20 miljoonaa kertaa. Osoitetietoa tarvitaan esimerkiksi postin jakelussa, kuljetusalalla sekä palo- ja pelastustoiminnassa. Tietoyhteiskunnassa osoitteita käytetään myös tunniste- ja hakutietona monissa tietojärjestelmissä. Selvitys kokonaisuudessaan ja kuntakohtaiset tiedot rakennustyypeittäin löytyvät Väestörekisterikeskuksen internetsivuilta osoitteesta www.vaestorekisterikeskus.fi kohdasta Tilastot. Lisätietoja: Tietopalvelupäällikkö Rolf Ahlfors, Väestörekisterikeskus, puh. (09) 2291 6700 tai 050 563 5706, sähköposti rolf.ahlfors@vrk.intermin.fi Tervehtien Viestintäjohtaja Heli Ainoa, puh. (09) 2291 6624 tai 0400 728 802, sähköposti heli.ainoa@vrk.intermin.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/06/15/20040615BIT00160/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit