SÄHKÖISTEN ASIOINTITUNNUSTEN ESIASTEET LUOTU KOKO KANSALLE

SÄHKÖISTEN ASIOINTITUNNUSTEN ESIASTEET LUOTU KOKO KANSALLE Väestörekisterikeskus on luonut väestötietojärjestelmään kaikille suomalaisille ja järjestelmään rekisteröidyille ulkomaalaisille esimuotoisen sähköisen asiointitunnuksen nk. teknisenä tunnisteena. Myös vastasyntyneelle luodaan esimuotoinen tunnus samassa yhteydessä, kun hänelle muodostetaan henkilötunnus. Esimuotoisten tunnisteiden luominen väestötietojärjestelmään perustuu väestötietolakiin. Varsinainen sähköinen asiointitunnus, SATU, on osa Väestörekisterikeskuksen tuottamaa kansalaisvarmennetta (sähköistä henkilöllisyyttä), joka takaa turvallisen asioinnin tietoverkoissa, koska sen avulla palvelun käyttäjä voidaan tunnistaa ehdottoman luotettavasti. SATU on julkinen, numeroista ja tarkistusmerkistä muodostettu tietojoukko, joka on yhtä yksilöllinen ja muuttumaton kuin henkilötunnus. Toisin kuin henkilötunnus, se ei kuitenkaan sisällä mitään henkilöä koskevaa tietoa. Sähköinen asiointitunnus tarvittiin tunnistus- ja turvatekijäksi verkkoon, koska perinteisen henkilötunnuksen käyttöön liittyy internetissä liian paljon väärinkäytösmahdollisuuksia. Varmenteen ja siten SATUn käyttöönotto on täysin vapaaehtoista - nyt luotu esimuotoinen tunnus aktivoidaan varsinaiseksi sähköiseksi asiointitunnukseksi vasta, kun henkilö on hankkinut itselleen kansalaisvarmenteen joko sähköisen henkilökortin tai myöhemmin tänä vuonna tarjolla olevan kansalaisvarmenteellisen pankkikortin muodossa. SATUn esiasteella ei ole kansalaiselle käytännön merkitystä, sillä sitä ei muutoin käytetä eikä sitä esimerkiksi luovuteta väestötietojärjestelmää hyödyntäville ulkopuolisille organisaatioille. Esiasteiden luominen kuitenkin helpottaa varmenteiden ja varsinaisten sähköisten asiointitunnusten muodostamista. Esimuotoisten sähköisten asiointitunnusten luonti valmiiksi väestötietojärjestelmään on valmistautumista laajenevaan tietoyhteiskuntaan, jossa varmenteiden menekin arvioidaan selvästi kasvavan toisaalta internetin kautta käytettävien palveluiden ja toisaalta tietoturvavaatimusten tullessa entistä merkittävämmäksi osaksi jokaisen arkipäivää. Lisätietoja: Ylijohtaja Ritva Viljanen, puh. (09) 2291 6640 tai 050 563 5710, sähköposti ritva.viljanen@vrk.intermin.fi Kehityspäällikkö Timo Salovaara, tietosisältöyksikkö, puh. (09) 2291 6551 tai 050 344 3111, sähköposti timo.salovaara@vrk.intermin.fi Tietosisältöyksikön johtaja Hannu Luntiala, puh. (09) 2291 6600 tai 050 563 5720, sähköposti hannu.luntiala@vrk.intermin.fi Tervehtien: Viestintäjohtaja Anna Lauttamus-Kauppila, puh. (09) 2291 6624 tai 050 563 5724 ja viestintäsuunnittelija Irene Rissanen, puh. (09) 2291 6717 tai 050 573 7210 www.vaestorekisterikeskus.fi, www.sahkoinenhenkilokortti.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/16/20030616BIT00540/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/16/20030616BIT00540/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.