SÄHKÖISTEN HENKILÖKORTTIEN MÄÄRÄ KAKSINKERTAISTUNUT

TIEDOTE 13.11.2003 SÄHKÖISTEN HENKILÖKORTTIEN MÄÄRÄ KAKSINKERTAISTUNUT Sähköisen henkilökortin menekki on kasvanut syksyn aikana merkittävästi. Syys- ja lokakuun aikana korttien kokonaismäärä on kaksinkertaistunut ja on nyt noin 30 000. Kysynnän kasvun taustalla ovat siruttoman henkilökortin poistuminen 1.9.2003, voimassaoloajan pidentyminen kolmesta vuodesta viiteen vuoteen sekä kortin hinnannousu marraskuun alussa. Lokakuun aikana jätettiin yli 9 000 henkilökorttihakemusta, syyskuussa hakemuksia jätettiin vajaat 5 000 kappaletta. Syyskuun alusta alkaen kaikki poliisin myöntämät henkilökortit ovat olleet sähköisiä lukuun ottamatta alaikäisille ilman huoltajan suostumusta annettavaa ja väliaikaista henkilökorttia. Sähköisessä henkilökortissa on Väestörekisterikeskuksen myöntämä kansalaisvarmenne. Varmenteen avulla henkilö voidaan tunnistaa luotettavasti sähköisessä asioinnissa. Varmenne mahdollistaa myös juridisesti sitovan sähköisen allekirjoituksen sekä viestien ja asiakirjojen salauksen. Lisäksi uutena ominaisuutena kansalaisvarmenteessa on turvaposti: varmenteelle tallennetaan kortinhaltijan sähköpostiosoite, mikä mahdollistaa turvatun sähköpostiviestinnän. Turvapostiominaisuus on vapaaehtoinen, eikä siitä peritä erillistä maksua. Kortti toimii myös virallisena henkilötodistuksena Suomessa ja matkustusasiakirjana yhdeksässätoista Euroopan maassa. Sähköisen henkilökortin nykyinen hinta on 40 euroa. Sähköisen henkilökortin käyttämiseen verkkopalveluissa tarvitaan kortinlukija ja kortinlukijaohjelmisto. SetWeb 1.41 -ohjelmisto on ollut ladattavissa www.sahkoinenhenkilokortti.fi -sivustolta lokakuun alusta alkaen. Se on maksuton kaikille voimassaolevan sähköisen henkilökortin haltijoille. Ilmaista kortinlukijaohjelmistoa jakamalla Väestörekisterikeskus haluaa helpottaa sähköisen henkilökortin käyttöönottoa verkkopalveluissa. Lisätietoja antavat: · Väestörekisterikeskuksen varmennepalvelut-yksikön johtaja Tapio Aaltonen, puh. (09) 2291 6625, sähköposti tapio.aaltonen@vrk.intermin.fi · Sisäasiainministeriön poliisiosaston ylitarkastaja Leena Piipponen, puh. (09) 160 44603 Lisätietoja internetissä: www.vaestorekisterikeskus.fi www.sahkoinenhenkilokortti.fi www.poliisi.fi Tervehtien Viestintäjohtaja Heli Ainoa, puh. (09) 2291 6624 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/13/20031113BIT00600/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.