SIRULLISEN HENKILÖKORTIN KÄYTTÄJÄT TOIVOVAT LISÄÄ SÄHKÖISIÄ ASIOINTIPALVELUITA

Henkilökorttia sähköiseen asiointiin käyttävät toivovat lisää henkilökortin sirulle tallennettua kansalaisvarmennetta hyödyntäviä sähköisiä asiointipalveluita. Tieto käy ilmi Väestörekisterikeskuksen www.etu-klubi.fi verkkosivuilla tekemästä kyselystä, johon vastasi noin 400 henkilökortin haltijaa. Kyselyyn vastanneista 85 prosenttia on tyytymätön sirullisella henkilökortilla nykyisin käytettävissä olevien palveluiden määrään. Kyselyyn vastanneista 93 prosenttia haluaisi käyttää sirullista henkilökorttia jokapäiväisessä sähköisessä asioinnissaan. Kyselyyn vastanneista 98 prosenttia piti valtion myöntämää kansalaisvarmennetta luotettavana sähköisen tunnistautumisen ja allekirjoittamisen välineenä. Sirullisen henkilökortin sähköisten asiointiominaisuuksien hyödyntäjistä 73 prosenttia tutustui kaikkiin kortin ominaisuuksiin ennen sen hankkimista. Kyselyyn vastanneista 92 prosenttia tiesi, että kansalaisvarmenteen myöntäjä on Väestörekisterikeskus. Sirullista henkilökorttia hyödyntäviä sähköisiä asiointipalveluita on noin viitisenkymmentä. Suosituimpia palveluita ovat muun muassa OP-ryhmän verkkopankkipalvelu, Kansaneläkelaitoksen, verohallinnon ja työministeriön sähköiset asiointipalvelut sekä valtionhallinnon lomakepalvelu lomake.fi. Uusin palveluista on elokuussa 2005 avattu sähköisen isovanhemmuuden Verkkomummo-palvelu. Sähköinen asiointi kansalaisvarmenteella edellyttää sirullisen henkilökortin ja internet-yhteyden lisäksi kortinlukijan hankintaa sekä henkilökortin haltijalle ilmaisen kortinlukijaohjelman lataamista www.fineid.fi -verkkosivuilta. Kansalaisvarmenne on mahdollista saada myös OP-ryhmän Visa Electron –kortin sirulle. Voimassa olevia sirullisia henkilökortteja on tällä hetkellä noin 76 000. Lisätietoja: Yksikönjohtaja Tapio Aaltonen, Väestörekisterikeskus puh. (09) 2291 6625 tapio.aaltonen@vrk.intermin.fi Markkinointipäällikkö Klaus Hartikainen, Väestörekisterikeskus puh. (09) 2291 6727 tai 050 549 2463 klaus.hartikainen@vrk.intermin.fi

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit