SIRULLISTA HENKILÖKORTTIA HYÖDYNTÄVÄ SÄHKÖINEN REISSUVIHKO -PALVELU KÄYTTÖÖN RESSUN PERUSKOULUSSA

Helsinkiläinen Ressun peruskoulu ottaa käyttöön kodin ja koulun väliseen viestintään tarkoitetun Sähköinen Reissuvihko –palvelun yhteistyössä Väestörekisterikeskuksen ja Hämeen tietotekniikkakeskuksen kanssa. Palvelun käyttöönotto on tänään vietettävän kansallisen tietoturvapäivän teemaan liittyvä konkreettinen toimenpide tietoturvan parantamiseksi kodin ja koulun välisessä viestinnässä. Tänä vuonna kansallisen tietoturvapäivän erityisenä kohteena ovat peruskoululaiset, heidän opettajansa ja vanhempansa. Sähköinen Reissuvihko –palvelu on jo käytössä useassa koulussa ympäri Suomen. Ressun koulun pilotointi on ainutlaatuinen hanke, koska koulun 7C-luokan oppilaiden huoltajien ja kaikkien heidän 14 opettajansa sekä koulun rehtorin välillä tapahtuva viestintä tapahtuu ensimmäistä kertaa kokonaan sirullisen henkilökortin avulla. Koulun ja huoltajien kokemuksia palvelun käytöstä selvitetään vuoden 2005 lopussa. ”Kodin ja koulun väliseen viestintään liittyy paljon erilaista koulunkäyntiin ja koulumenestykseen liittyvää informointia sekä opettajien ja huoltajan välistä luottamuksellista kommunikaatiota. Sähköisen Reissuvihon avulla voidaan helpottaa opettajien työtä ja varmistaa parempi viestinnän turvallisuus ja henkilökohtaisuus verrattuna oppilaan mukana kulkeviin paperilappuihin tai avoimeen sähköpostiviestintään.”, Ressun peruskoulun rehtori Erja Hovén toteaa. ”Sirullisella henkilökortilla oleva kansalaisvarmenne on helpoin ja turvallisin väline turvaamaan opettajien ja koululaisten huoltajien välisten arkaluontoistenkin viestien henkilökohtaisuus. Kortin käyttö on myös vaihtoehtoisena tunnistamisvälineenä olevaa käyttäjätunnus/salasana -yhdistelmää kätevämpää. Sähköiseen Reissuvihkoon kirjaudutaan sirullisella henkilökortilla aina yhdellä samalla nelinumeroisella PIN-tunnuksella. Tunnus on sama kuin kirjauduttaessa muihin kansalaisvarmennetta hyödyntäviin asiointipalveluihin. Korttikirjautumisen etuna on myös se, että samalla tunnuksella huoltaja pääsee lukemaan kaikkien lastensa reissuvihot samalla kertaa, mikäli lapset ovat samassa koulussa tai kouluissa, jossa reissuvihkopalvelu on käytössä”, toteaa Hämeen tietotekniikkakeskus Oy:n tuotepäällikkö Sini Pitkänen. ”Sähköinen reissuvihko on hyvä esimerkki ratkaisusta, jossa sirullista henkilökorttia voidaan hyödyntää tärkeässä, jokapäiväisessä viestinnässä. Kansalaisvarmenteen käyttö palvelussa edistää samanaikaisesti kodin ja koulun välisen viestinnän tietoturvaa, luottamuksellisuutta ja tunnistautumisen helppokäyttöisyyttä”, sanoo Väestörekisterikeskuksen Varmennepalvelut –yksikön johtaja Tapio Aaltonen. Sähköinen Reissuvihko on Hämeen tietotekniikkakeskuksen kehittämä internet-selaimen kautta käytettävä palvelu kodin ja koulun väliseen vuorovaikutukseen. Ohjelmiston avulla opettaja voi tallentaa Reissuvihkoon viestejä ja tiedotteita lasten huoltajille. Opettaja näkee yhdellä silmäyksellä onko vastaanottaja lukenut viestit ja tiedotteet. Viestit voidaan kertapainalluksella lähettää myös koko luokan tai koko koulun oppilaiden tai huoltajien matkapuhelimiin. Viestejä ja tiedotteita voi haluttaessa arkistoida mm. myöhempää käyttöä varten. Palvelun kautta myös huoltaja voi viestiä turvatusti lapsensa opettajille. Sähköiseen Reissuvihkoon kirjautuminen voidaan hoitaa kansalaisvarmennetta hyödyntävällä kortilla (sirullinen henkilökortti tai kansalaisvarmenteella varustettu OP-ryhmän Visa Electron) tai käyttäjätunnusta ja salasanaa käyttäen. Jatkossa palveluun tullaan liittämään mahdollisuus kirjautua myös mobiilikansalaisvarmenteella. Poliisin myöntämässä sirullisessa henkilökortissa on Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmenne, jonka avulla henkilö voidaan luotettavasti tunnistaa sähköisessä asioinnissa. Varmenne mahdollistaa myös juridisesti sitovan sähköisen allekirjoituksen tekemisen sekä viestien ja asiakirjojen salauksen. Sirullinen henkilökortti ja sosiaaliturvakortti yhdistyivät 1.6.2004, joten kansalaiset voivat nyt halutessaan liittää poliisin myöntämään henkilökorttiin myös sairausvakuutustietonsa. Henkilökortti toimii myös virallisena matkustusasiakirjana Euroopassa. Sähköiseen asiointiin sirullisella henkilökortilla tarvitaan internet-yhteydellä varustetun tietokoneen lisäksi kortinlukija sekä kortinlukijaohjelmisto. Sirullisen henkilökortin haltija voi ladata ohjelmiston maksutta osoitteesta www.fineid.fi . Sähköinen Reissuvihko –palveluun voi tutustua osoitteessa www.sahkoinenreissuvihko.fi. Lisätietoja Rehtori Erja Hovén Ressun peruskoulu Puh. (050) 595 5335 erja.hoven@edu.hel.fi Markkinointipäällikkö Klaus Hartikainen Väestörekisterikeskus Puh. (050) 549 2463 klaus.hartikainen@vrk.intermin.fi Tuotepäällikkö Sini Pitkänen Hämeen tietotekniikkakeskus Oy Puh (040) 868 5191 sini.pitkanen@htk.fi Väestörekisterikeskus kehittää ja ylläpitää yhdessä maistraattien kanssa valtakunnallista väestötietojärjestelmää, huolehtii holhousrekisterin toimivuudesta, hoitaa vaaleihin liittyviä tehtäviä ja ylläpitää julkisen hallinnon yhteystietohakemistoa Julhaa. Väestörekisterikeskus on myös Suomen johtava henkilön sähköisessä tunnistamisessa käytettävien varmenteiden ja palveluiden tuottaja. Varmenteista tunnetuin on sirullisella henkilökortilla oleva kansalaisvarmenne, jonka lisäksi Väestörekisterikeskus tuottaa työ-, asiakas- ja palvelinvarmenteita yritysten ja virastojen käyttöön. Lisätietoja: www.vaestorekisterikeskus.fi Hämeen tietotekniikkakeskus Oy kuuluu Aina Groupiin; yrityskokonaisuuteen, jolla on kolme toisiaan tukevaa toimialaa: media, tietoliikenne ja tietotekniikka. Konsernin tavoitteena on olla menestyvä edelläkävijäyritys näiden toimialojensa keskinäisessä yhteistyössä ja seudullisessa toiminnassa. Konsernin emoyhtiö on Aina Group Oyj ja sen suurimmat tytäryhtiöt ovat Hämeen Sanomat Oy, Hämeen Puhelin Oy ja Telekolmio Oy. Hämeen tietotekniikkakeskus Oy on keskittynyt Aina Groupin uusien palvelujen ja liiketoimintojen tuotekehitykseen. Lisätietoja Aina Groupista www.ainagroup.fi. Ressun peruskoulu on yli satavuotiset perinteet omaava, Helsingin keskustassa sijaitseva 9-vuotinen yhtenäinen peruskoulu. Oppilaita koulussa on yhteensä n. 380. Koulu on kansainvälisen IB-järjestön kandidaattikoulu ja aloittaa IB-opetusohjelman mukaisen opetuksen elokuussa 2005. Oppilaansa koulun suomenkielinen linja saa omalta oppilaaksiottoalueeltaan Kampista, muualta Helsingistä kouluun pääsee, jos luokilla on tilaa. Englanninkieliselle linjalle voivat päästä kaikki Helsingissä asuvat tai Helsinkiin muuttavat lapset kielitestin perusteella. Englanninkielinen linja on tarkoitettu ensisijassa ns. kansainvälisesti liikkuvien perheiden lapsille. Ressun peruskoulu tarjoaa vankkaa perusopetusta ja panostaa monipuolisten tietojen ja taitojen kehittämiseen. Lisätietoja www.ressuy.edu.hel.fi

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit