SIRULLISTEN HENKILÖKORTTIEN MÄÄRÄ YLI KAKSINKERTAISTUNUT VUODESSA

Sirullisten henkilökorttien määrä on kasvanut yli kaksinkertaiseksi viimeisen vuoden aikana. Viime vuoden lokakuun lopussa voimassaolevia kansalaisvarmenteella varustettuja sirullisia henkilökortteja oli noin 21 000. Lokakuun 2004 lopussa voimassa olevia kortteja oli yli 51 000. Korttien määrän kasvu selittyy suurelta osin sillä, että 1.9.2003 alkaen poliisi on myöntänyt ainoastaan sirullisia viiden vuoden henkilökortteja. Kysyntää on kasvattanut jonkin verran myös henkilökortin matkustusasiakirjaominaisuuden laajeneminen uusiin EU-maihin (mm. Viroon) 1.5.2004 alkaen. Kiinnostusta korttia kohtaan on lisännyt myös mahdollisuus yhdistää henkilökorttiin sairausvakuutustiedot. Tällöin henkilökortti toimii myös Kela-korttina. Kesäkuun 2004 alusta lähtien kansalaiset ovat voineet yhdistää poliisin myöntämään henkilö-korttiin myös sairausvakuutustietonsa. Tällöin apteekkien tarvitsema henkilötunnus painetaan viivakoodina henkilökortin taakse. Lisäksi henkilökortin taakse voidaan merkitä tiedot erityis-korvattavista lääkkeistä, työpaikkakassaan kuulumisesta sekä määräaikaisesti vakuutetun vakuuttamisaika. Mahdollisuutta yhdistää henkilökorttiin sairausvakuutustiedot on hyödyntänyt noin 4500 henkilöä eli noin kolmannes kortin kesä-lokakuun 2004 aikana hakeneista. Henkilökortissa on Väestörekisterikeskuksen myöntämä kansalaisvarmenne. Varmenteen avulla henkilö voidaan tunnistaa luotettavasti sähköisessä asioinnissa. Varmenne mahdollistaa myös juridisesti sitovan sähköisen allekirjoituksen sekä viestien ja asiakirjojen salauksen. Kansalais-varmennetta hyödyntäviä sähköisiä palveluita on tällä hetkellä noin 50. Sirullisen henkilökortin käyttämiseen verkkopalveluissa tarvitaan kortinlukija ja kortinlukijaohjelmisto. SetWeb -kortinlukijaohjelmisto on ladattavissa maksutta www.fineid.fi-sivustolta. Pohjoismaiden lisäksi Suomen kansalaiselle myönnetty henkilökortti käy passin sijasta matkustusasiakirjana 25:een Euroopan maahan. Henkilökortti käy matkustusasiakirjana myös uusiin EU-maihin eli mm. Viroon, Latviaan ja Liettuaan. Henkilökortin nykyinen hinta on 40 euroa. Kansalaisvarmenne on 25.10.2004 lähtien ollut mahdollista saada myös OP-ryhmän sirulliseen Visa Electron -maksukorttiin. Lisätietoja antavat: Väestörekisterikeskuksen Varmennepalvelut-yksikön johtaja Tapio Aaltonen, puh. (09) 2291 6625, sähköposti tapio.aaltonen@vrk.intermin.fi Sisäasiainministeriön poliisiosaston ylitarkastaja Leena Piipponen, puh. (09) 160 44603, sähköposti leena.piipponen@poliisi.fi

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit