SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA HANKKII ASIOINTIKORTIT JA VARMENNEPALVELUT VÄESTÖREKISTERIKESKUKSELTA

VÄESTÖREKISTERIKESKUS JA SISÄASIAINMINISTERIÖ TIEDOTTAVAT TIEDOTE 5.1.2005 SISÄASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA HANKKII ASIOINTIKORTIT JA VARMENNEPALVELUT VÄESTÖREKISTERIKESKUKSELTA Sisäasiainministeriö on tehnyt virkamiesten asiointikorttien ja niihin liittyvien varmennepalveluiden hankinnasta ministeriötä ja koko hallinnonalaa koskevan sopimuksen Väestörekisterikeskuksen kanssa. Sopimus perustuu valtiovarainministeriön ja Väestörekisterikeskuksen kesäkuussa 2004 solmimaan valtionhallintoa koskevaan puitesopimukseen. Sisäasiainministeriössä ja sen alaisessa hallinnossa otetaan vuoden 2005 aikana käyttöön asiointikortit, joissa on Väestörekisterikeskuksen toimittama laatuvarmenne. Laatuvarmenne täyttää sähköisistä allekirjoituksista annetun lain vaatimukset. Kortit toimittaa Setec Oy. Henkilökohtaista asiointikorttiaan virkamiehet käyttävät organisaatiokohtaisissa tai organisaatioiden välisissä toiminnoissa sekä sähköiseen asiointiin liittyvissä tehtävissä. Korttia käytetään esimerkiksi tietojärjestelmiin tunnistautumisessa, tietoverkon käyttäjien todentamisessa, laissa määriteltyjen kiistämättömien sähköisten allekirjoitusten tekemisessä ja sähköpostilähetyksien salauksessa. Poliisin, Rajavartiolaitoksen sekä pelastustoimen osalta kortti tulee toimimaan myös virkamerkkinä. Sopimuksen mukaan Väestörekisterikeskus tuottaa sisäasiainministeriölle ja sen alaiselle hallinnolle asiointikortit, organisaatio- ja palvelinvarmenteet sekä niihin liittyvät varmenteiden ylläpitopalvelut 24t / 7vrk -periaatteella. Varmenteiden ylläpitopalvelut koostuvat varmenne-, hakemisto-, sulkulista- ja HelpDesk-palveluista. Hankinnan tavoitteena on sisäasiainministeriön käyttöoikeushallinnon ja tietoturvallisuuden kehittäminen.Tavoitteena on myös luoda ministeriölle ja sen alaiselle hallinnolle edellytykset toteuttaa hallitusohjelmassa asetettuja sähköisen asioinnin kehittämisvelvoitteita. Lisätietoja Väestörekisterikeskuksessa antaa: Myyntipäällikkö Mikko Levämäki, puh. (09) 2291 6686, sähköposti mikko.levamaki@vrk.intermin.fi Lisätietoja sisäasiainministeriössä antaa: Tietohallintopäällikkö Kaarlo Korvola, puh. (09) 160 42796, sähköposti kaarlo.korvola@intermin.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=61966&fn=wkr0001.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit