SUOMEN ASUKASMÄÄRÄ KASVOI HIEMAN

Suomen virallinen asukasluku oli vuodenvaihteessa 2004-2005 kaikkiaan 5 236 611 henkilöä, joista naisia oli 2 674 534 ja miehiä 2 562 077. Asukasluku kasvoi edellisvuodesta 16 879 henkilöllä. Asukasmäärältään Suomen viisi suurinta kaupunkia ovat Helsinki (559 046), Espoo (227 472), Tampere (202 932), Vantaa (185 429) ja Turku (174 824). Suomessa asui vuodenvaihteessa 108 346 ulkomaan kansalaista. Heistä oli naisia 53 900 ja miehiä 54 446. Eniten ulkomaan kansalaisia asui Helsingissä (29 186), Espoossa (9 723), Vantaalla (7 660), Turussa (7 303) ja Tampereella (5 634). Vuodenvaihteessa Suomen kuntien lukumäärä väheni 444 kunnasta 432:een kuntaliitoksien johdosta. Suomessa on 22 kuntaa, joissa on alle 1 000 asukasta. Maamme virallinen asukasluku perustuu väestötietojärjestelmän tietoihin. Vuodenvaihteen tilanne lasketaan helmikuussa. Tällöin voidaan ottaa huomioon kaikki ne vuodenvaihteen tilanteeseen vaikuttavat muutostapahtumat, jotka on rekisteröity väestötietojärjestelmään tammikuun aikana. Väestötietojärjestelmä sisältää tiedot kaikista Suomen kansalaisista ja Suomessa vakituisesti asuvista henkilöistä. Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän järjestelmän keskeisiä käyttäjiä ovat kuntien ja valtion viranomaiset. Kuntakohtaiset asukaslukutiedot löytyvät internetistä www.vaestorekisterikeskus.fi kohdasta Tilastot. Niitä voi kysyä myös maistraateista. Maistraattien yhteystiedot ovat internetissä www.maistraatti.fi. Suomen asukasluku vuodenvaihteessa 2004-2005 -julkaisu ilmestyy vain sähköisenä versiona maalis-huhtikuussa Väestörekisterikeskuksen internetsivuilla. Tilastokeskus julkaisee muut vuodenvaihteeseen liittyvät viralliset tilastot 18.3.2005. Luvut perustuvat väestötietojärjestelmän tietoihin. Tilastot löytyvät internetistä osoitteesta: www.tilastokeskus.fi/tup/tilastotietokannat/index.html Lisätietoja: Väestörekisterikeskus: Tietopalvelupäällikkö Rolf Ahlfors, puh. (09) 2291 6700, 050 563 5702 Tilastokeskus: Tietopäällikkö Leena Kartovaara (09) 1734 3498 Tervehtien Tiedottaja Seija Nurmikoski, puh. (09) 2291 6769

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit