SUOMEN ASUKASMÄÄRÄ KASVOI JÄLLEEN HIEMAN

Suomen virallinen asukasluku oli vuodenvaihteessa 2005 - 2006 kaikkiaan 5 255 580 henkilöä, joista naisia oli 2 683 230 ja miehiä 2 572 350. Asukasluku kasvoi edellisvuodesta 18 969 henkilöllä. Asukasmäärältään Suomen viisi suurinta kaupunkia ovat Helsinki (560 905), Espoo (231 704), Tampere (204 337), Vantaa (187 281) ja Turku (174 868) Suomessa asui vuodenvaihteessa 113 852 ulkomaan kansalaista. Heistä oli naisia 56 101 ja miehiä 57 751. Eniten ulkomaan kansalaisia asui Helsingissä (30 770), Espoossa (10 600), Vantaalla (8 221), Turussa (7 305) ja Tampereella (5 917). Vuodenvaihteessa Suomen kuntien lukumäärä väheni yhdellä, kun Rovaniemen maalasikunta liitettiin Rovaniemen kaupunkiin. Kuntia on nyt yhteensä 431. Suomessa on 23 kuntaa, joissa on alle 1 000 asukasta. Maamme virallinen asukasluku perustuu väestötietojärjestelmän tietoihin. Vuodenvaihteen tilanne lasketaan helmikuussa. Tällöin voidaan ottaa huomioon kaikki ne vuodenvaihteen tilanteeseen vaikuttavat muutostapahtumat, jotka on rekisteröity väestötietojärjestelmään tammikuun aikana. Väestötietojärjestelmä sisältää tiedot kaikista Suomen kansalaisista ja Suomessa vakituisesti asuvista henkilöistä. Maistraattien ja Väestörekisterikeskuksen ylläpitämän järjestelmän keskeisiä käyttäjiä ovat kuntien ja valtion viranomaiset. Kuntakohtaiset asukaslukutiedot löytyvät internetistä www.vrk.fi kohdasta Tilastot. Niitä voi kysyä myös maistraateista. Maistraattien yhteystiedot ovat internetissä www.maistraatti.fi. Suomen asukasluku vuodenvaihteessa 2005 - 2006 -julkaisu ilmestyy vain sähköisenä versiona maalis-huhtikuussa Väestörekisterikeskuksen internetsivuilla. Tilastokeskus julkaisee vuodenvaihteeseen liittyvät viralliset tilastot 21.3.2006. Luvut perustuvat väestötietojärjestelmän tietoihin. Tilastot löytyvät internetistä osoitteesta: www.tilastokeskus.fi/tup/tilastotietokannat/index.html Lisätietoja: Väestörekisterikeskus: Tietopalvelupäällikkö Rolf Ahlfors, puh. (09) 2291 6700, 050 563 5702 Tilastokeskus: Yliaktuaari Markus Rapo (09) 1734 3238 Meddelandet finns på svenska på webbadressen http://www.vaestorekisterikeskus.fi/vrk/home.nsf/pages/index_sve Tervehtien Tiedottaja Seija Nurmikoski, puh. (09) 2291 6769

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit