SUOMEN VANHIN TÄYTTÄÄ 111 VUOTTA

Suomen vanhin asukas on ensi perjantaina 111 vuotta täyttävä Hilda Häkkinen. Väestötietojärjestelmässä olevien tietojen mukaan vanhin suomalainen on ollut Lempi Rothovius, joka oli kuollessaan 112-vuotias. Suomessa elää tällä hetkellä 13 henkilöä, jotka ovat syntyneet 1800-luvulla. Heistä 110-vuotiaita on 1, 109-vuotiaita 1, 108-vuotiaita 3, 107-vuotiaita 3, 106-vuotiaita 2 ja 105-vuotiaita 3. Naisia on 11 ja miehiä 2. Vanhin mies on 108-vuotias. Maassamme asuu tällä hetkellä noin 350 yli 100-vuotiasta. Tiedot perustuvat väestötietojärjestelmän tilanteeseen 7.2.2005. Yli 100-vuotiaiden määrä on noussut vuosi vuodelta. Vuodenvaihteen tilanne neljältä viimeiseltä vuodelta on seuraava: v. 2000 272 v. 2001 290 v. 2002 318 v. 2003 340 Mikäli toimituksenne haluaa haastatella Hilda Häkkistä, olkaa hyvä ja ottakaa yhteys Seinäjoen maistraatin Ähtärin palveluyksikköön, puh. (06) 531 3308. Tervehtien Tiedottaja Seija Nurmikoski, puh. (09) 2291 6769

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit