SUOMESSA ASUVISTA EU-KANSALAISISTA NOIN 5 500 HALUAA ÄÄNESTÄÄ SUOMEN EHDOKKAITA EUROPARLAMENTTIVAALEISSA

TIEDOTE 31.3.2004 SUOMESSA ASUVISTA EU-KANSALAISISTA NOIN 5 500 HALUAA ÄÄNESTÄÄ SUOMEN EHDOKKAITA EUROPARLAMENTTIVAALEISSA Maassamme asuvista noin 30 000:sta muiden EU-jäsenvaltioiden äänioikeusikäisistä kansalaisista noin 5 500 henkilöä ilmoitti määräaikaan 25.3. mennessä haluavansa käyttää äänioikeutensa Suomessa kesäkuun europarlamenttivaaleissa. Ilmoittautuneista on Ruotsin kansalaisia 1 747 (1644 v. 1999) ja Saksan kansalaisia 857 (696 v. 1999). Kolmanneksi eniten, eli 826, on Viron kansalaisia. Väestörekisterikeskus lähettää ilmoittautuneista tiedot asianomaisten maiden vaaliviranomaisille. Väestörekisterikeskus postitti viime tammikuussa Suomessa asuville EU- kansalaisille tiedotekirjeen, jossa kerrottiin mm. äänioikeutetuksi ilmoittautumisesta ja vaalikelpoisuudesta. Suomessa ilmoittautunut merkitään äänioikeusrekisteriin äänioikeutetuksi, jos hänellä on kotikunta Suomessa vielä 23.4.2004. Europarlamenttivaalien vaalipäivä Suomessa on sunnuntaina 13.6.2004. Ennakkoäänestysaika on keskiviikosta 2.6. tiistaihin 8.6.2004. Tilastot EU-jäsenvaltioiden kansalaisista, jotka ovat ilmoittautuneet äänioikeutetuiksi Suomessa sekä Suomessa asuvista EU-maiden kansalaisista löytyy internetistä www.vaestorekisterikeskus.fi -> Palvelut -> Kansalaisille -> Vaalit. Lisätietoja: Timo Korhonen, vaalipäällikkö, puh. (09) 2291 6510 tai 050 563 5719, timo.korhonen@vrk.intermin.fi Oikeusministeriön vaalisivut www.vaalit.fi Tervehtien Tiedottaja Seija Nurmikoski, puh. (09) 2291 6769 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/31/20040331BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/31/20040331BIT00060/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.