SUOMESSA ON MYÖNNETTY JO 100 000 KANSALAISVARMENNETTA

Suomessa on myönnetty jo 100 000 Väestörekisterikeskuksen kansalaisvarmennetta. Kansalaisvarmennetta käytetään turvalliseen sähköiseen tunnistautumiseen, tiedostojen ja sähköpostien salaamiseen sekä sähköisen allekirjoituksen tekemiseen verkkopalveluissa. Kansalaisvarmenteen saa käyttöönsä hankkimalla sirullisen henkilökortin, kansalaisvarmenteella varustetun OP-ryhmän Visa Electron-kortin tai mobiilioperaattorin SIM-kortin. Kansalaisvarmenteen sisältämällä pankkikortilla on mahdollista asioida samoissa verkkopalveluissa kuin sirullisella henkilökortilla. Tällä hetkellä kansalaisvarmenteita on eniten käytössä sirullisella henkilökortilla. Siruttomien henkilökorttien myöntäminen lopetettiin syksyllä 2003, minkä jälkeen kansalaisvarmenteiden määrä on kasvanut tasaisesti. Vuosittain henkilökortteja haetaan runsaat 30 000 kappaletta. Henkilökortti toimii virallisena henkilöllisyystodistuksena Suomessa sekä passia vastaavana matkustusasiakirjana EU-maissa, Sveitsissä, Liechtensteinissä ja San Marinossa. Henkilökorttiin voi lisäksi lisätä sairasvakuutustiedot, jolloin se toimii Kela-korttina. Sähköinen asiointi kansalaisvarmenteella edellyttää internet-yhteyden lisäksi kortinlukijan hankintaa sekä ilmaisen kortinlukijaohjelman lataamista www.fineid.fi -verkkosivuilta. Henkilökorttia voi hakea poliisilaitokselta. Kortin hinta on 40 euroa ja sen on voimassa viisi vuotta. Sirullista henkilökorttia hyödyntäviä sähköisiä asiointipalveluita on noin viisikymmentä. Suosituimpia palveluita ovat muun muassa OP-ryhmän verkkopankkipalvelut, Kansaneläkelaitoksen, verohallinnon ja työministeriön sähköiset asiointipalvelut sekä valtionhallinnon lomakepalvelu lomake.fi. Sähköisten asiointipalvelujen määrä tulee kasvamaan lähivuosina merkittävästi uuden valtion ja kuntien verkkotunnistamis- ja maksamisportaalin valmistuttua. Kansalaisvarmenteiden lisäksi Väestörekisterikeskus on myöntänyt yli 25 000 organisaatiovarmennetta. Väestörekisterikeskuksen organisaatiovarmenne on käytössä koko sisäasianhallinnon hallinnonalalla. Organisaatiovarmenteen sisältämiä kortteja käytetään mm. kirjautumisessa työasemiin, sähköisen allekirjoituksen tekemiseen sekä sähköpostien ja tiedostojen salaukseen. Lisätietoja: Yksikönjohtaja Tapio Aaltonen, Väestörekisterikeskus puh. (09) 2291 6625, 050 563 5706 tapio.aaltonen@vrk.intermin.fi

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit