SUOMI JA VIRO ALKAVAT YHTENÄISTÄÄ SÄHKÖISIIN ALLEKIRJOITUKSIIN JA ASIAKIRJOIHIN LIITTYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ

SUOMI JA VIRO ALKAVAT YHTENÄISTÄÄ SÄHKÖISIIN ALLEKIRJOITUKSIIN JA ASIAKIRJOIHIN LIITTYVIÄ KÄYTÄNTÖJÄ Väestörekisterikeskus (VRK) ja Viron Sertifitseerimiskeskus (SK) ovat tehneet sopimuksen, joka koskee sekä sähköisten allekirjoitusten että asiakirjojen muotoihin ja vaihtoon liittyvien käsitteiden ja käytäntöjen yhtenäistämistä maiden välillä. Sopimuksen mukaan Suomi ja Viro välittävät toisilleen tietoja ja kokemuksia sähköisten allekirjoitusten ja asiakirjojen hallintaan liittyvistä käsitteistä ja tekniikoista. Lisäksi maat sitoutuvat noudattamaan eurooppalaisen ja kansallisen lainsäädännön asettamia vaatimuksia sekä kansainvälisiä standardeja. "Sopimuksen tavoitteena on tehdä oikeudellisesti sitovista sähköisistä asiakirjoista todellisuutta niin Suomessa ja Virossa kuin maiden välillä", sanoo Väestörekisterikeskuksen ylijohtaja Ritva Viljanen. "Molemmissa maissa sähköisten henkilökorttien kehitysprojektit ovat edenneet nopeasti viime vuosina. Koska yksi kortin ja sen sisältämän varmenteen tärkeimmistä toiminnoista on mahdollisuus tehdä sähköinen allekirjoitus, on luonnollista, että kortin avulla allekirjoitetut asiakirjat tulee hyväksyä myös maasta toiseen." "Olen todella iloinen voidessani allekirjoittaa tämän sopimuksen Viron henkilökorttiprojektin puolesta", sanoo SK:n pääjohtaja Ain Järv. "Hankkeemme perustuu suurelta osin Suomesta saatuihin arvokkaisiin kokemuksiin, ja sähköisten asiakirjojen yhtenäistäminen on luonnollista jatkoa maissamme tehdylle työlle. Tekniikoiden ja käsitteiden yhteis- ja uudelleenkäyttö tuo myös kustannustehokkuutta, kun jo toimiviksi havaittuja ratkaisuja voidaan hyödyntää, eikä kehitystyötä tarvitse aloittaa alusta." Allekirjoitusprojekti, nimeltään OpenXAdES, jatkuu avoimena hankkeena. Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tutustumaan projektimateriaaliin Internetissä osoitteessa www.openxades.org. AS Sertifitseerimiskeskus (SK) perustettiin vuonna 2001, ja sen perustajina olivat Hansapank, Eesti Ühispank, Eesti Telefon ja EMT. Yrityksen tehtävänä on luoda ja kehittää infrastruktuuria, joka parantaa sähköisen liiketoiminnan, asiakirjojen hallinnan ja viestinnän turvallisuutta ja luotettavuutta Virossa. Täyttääkseen tämän tehtävän SK tarjoaa luotettavia varmenne- ja aikaleimapalveluja sekä kehittää ja jakaa henkilökorttien käytössä tarvittavaa tekniikkaa ja tietoa. Lisätietoja osoitteessa www.sk.ee. 2 (2) Väestörekisterikeskus (VRK) vastaa Suomen väestötietojärjestelmän kehittämisestä ja ylläpidosta. Lisäksi se on johtava varmennepalvelujen tuottaja ja Suomen sähköisessä henkilökortissa käytettävien varmenteiden toimittaja. Sähköinen henkilökortti on turvallinen avain verkkopalveluihin, joissa vaaditaan henkilön luotettavaa tunnistamista. Lisätietoja on osoitteessa www.fineid.fi tai www.vaestorekisterikeskus.fi. Lisätietoja antaa: Projektipäällikkö Ulla Westermarck, Väestörekisterikeskus, puh. +358 9 2291 6509 tai +358 50 364 9747, sähköposti ulla.westermarck@vrk.intermin.fi Tervehtien Viestintäjohtaja Anna Lauttamus-Kauppila, puh. +358 9 2291 6624 tai +358 50 563 5724 ja viestintäsuunnittelija Irene Rissanen, puh. +358 9 2291 6717 tai +358 50 573 7210 www.vaestorekisterikeskus.fi, www.sahkoinenhenkilokortti.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030710BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/10/20030710BIT00060/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.