TILASTOJA VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TASKUKOOSSA

TIEDOTE 12.7.2004 TILASTOJA VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TASKUKOOSSA Väestörekisterikeskuksen Taskutieto 2004 -julkaisu on ilmestynyt. Se sisältää tiiviissä muodossa tietoja väestötietojärjestelmän keskeisistä osa-alueista: väestöstä, rakennuksista ja huoneistoista. Taskutiedon mukaan Suomen väkiluku vuodenvaihteessa 2003-2004 oli 5 219 732 henkilöä. Suomessa asuvien ulkomaalaisten lukumäärä on kasvanut tasaisesti 1980-luvulta lähtien; vuodenvaihteessa heitä oli 107 002 eli 2 prosenttia koko väestöstä. Maassamme vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista suurinta ryhmää edustivat Venäjän kansalaiset, heitä oli yhteensä 24 305. Toiseksi suurin ryhmä olivat Viron (12 938 henkilöä) ja kolmanneksi Ruotsin kansalaiset (8 150 henkilöä). EU-maiden kansalaisten osuus Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista oli joulukuun 2003 lopussa 17,4 prosenttia. Heistä oli eniten Ruotsin, Iso-Britannian ja Saksan kansalaisia. Äidinkielenään ruotsia puhuvia on suomenkielisten jälkeen eniten vaikkakin heidän määränsä on hieman laskenut. Heidän osuutensa on 5,5 prosenttia väestöstä. Naisten osuus oli vuodenvaihteessa edelleen miehiä suurempi kaikissa 15 suurimmassa kaupungissa. Ikäluokittain tarkasteltuna miehet hallitsevat tilastoja aina 54:een ikävuoteen saakka. Sen jälkeen luvut kääntyvät naisten hyväksi. Yli satavuotiaita oli 340. Heistä naisia oli 294 ja miehiä 46. Vuonna 2003 suosituimmat suomenkieliset tyttöjen ensimmäiset etunimet olivat Ella, Emma ja Anni. Ruotsinkielisistä etunimistä suosittiin eniten Emmaa, Emiliaa ja Amandaa. Suomenkielisistä poikien etunimistä suosituimpia olivat Niko, Eetu sekä Juho ja ruotsinkielisistä Emil, Robin ja William. Yleisimmät suomenkieliset sukunimet maaliskuussa 2004 olivat edelleen Virtanen, Korhonen ja Nieminen. Ruotsinkielisistä sukunimistä yleisimpiä olivat Johansson, Lindholm ja Nyman. Etu- ja sukunimien lukumäärätietoja löytyy enemmän Väestörekisterikeskuksen internetsivuilla olevasta maksuttomasta nimipalvelusta osoitteesta www.vaestorekisterikeskus.fi. Väestötietojärjestelmä toimii myös osoitelähteenä. Valtakunnallisesta osoitepalvelupuhelimesta, puh. 0600 0 1000 (ruotsinkielinen palvelu 0600 0 1001), voi tiedustella jokaisen Suomessa väestötietojärjestelmään merkityn henkilön osoitetietoja. Vuonna 2003 osoitepalvelun kautta luovutettiin noin 800 000 osoitetta. Omien tietojensa luovuttamisen voi kuitenkin halutessaan kieltää ilmoittamalla siitä maistraatille tai Väestörekisterikeskukselle. Väestötietojärjestelmä on julkishallinnon tärkein perusrekisteri. Sitä ylläpitävät Väestörekisterikeskus ja 37 maistraattia. Ahvenanmaalla maistraatin tehtäviä hoitaa lääninhallitus. Lisätietoja: Tietopalvelupäällikkö Rolf Ahlfors, puh. (09) 2291 6700 tai 050 563 5706, sähköposti rolf.ahlfors@vrk.intermin.fi Taskutieto 2004 -julkaisu sekä muita tilastoja löytyy internetsivuiltamme www.vaestorekisterikeskus.fi, kohdasta Tilastot. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/12/20040712BIT00050/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit