TILASTOJA VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TASKUKOOSSA

Väestörekisterikeskuksen Taskutieto 2007 -julkaisu on ilmestynyt. Se sisältää tiiviissä muodossa tietoja väestötietojärjestelmän keskeisistä osa-alueista: väestöstä, rakennuksista ja huoneistoista.

Taskutiedon mukaan Suomen väkiluku vuodenvaihteessa 2006–2007 oli 5 276 955 henkilöä. Suomessa asuvien ulkomaalaisten lukumäärä on kasvanut tasaisesti 1980-luvulta lähtien; vuodenvaihteessa heitä oli 121 739 eli 2,3 % koko väestöstä. Maassamme vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista suurinta ryhmää edustivat edelleen Venäjän kansalaiset, heitä oli yhteensä 25 314. Toiseksi ja kolmanneksi suurimpina ryhminä ovat säilyneet Viron (17 543) ja Ruotsin kansalaiset (8 295). EU-maiden kansalaisten osuus Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista oli joulukuun 2006 lopussa 34,9 %. Enemmistönä olivat Viron, Ruotsin ja Saksan kansalaiset.

Äidinkielenään ruotsia puhuvia on suomenkielisten jälkeen eniten. Heidän osuutensa on edelleen 5,5 prosenttia väestöstä (289 609). Venäjänkielisiä oli 42 182, vironkielisiä 17 489 ja englanninkielisiä 9 659.

Naisten osuus oli vuodenvaihteessa edellisvuosien tapaan miehiä suurempi kaikissa 15 suurimmassa kaupungissa. Ikäluokittain tarkasteltuna miehet hallitsevat tilastoja aina 54 ikävuoteen saakka. Sen jälkeen luvut kääntyvät naisten hyväksi. Yli satavuotiaita asui Suomessa viime vuoden lopussa 424. Heistä naisia oli 366 ja miehiä 58.

Vuonna 2006 suosituimmat suomenkieliset tyttöjen ensimmäiset etunimet olivat Aino, Emma, ja Sara. Ruotsinkielisistä etunimistä suosittiin eniten Emmaa, Emiliaa ja Eliniä. Suomenkielisistä poikien etunimistä suosituimpia olivat Eetu, Veeti sekä Aleksi ja ruotsinkielisistä Emil, Axel ja William. Yleisimmät suomenkieliset sukunimet olivat edellisvuosien tapaan Virtanen, Korhonen ja Nieminen. Korhoset tosin kirivät kiinni Virtasia, joita huhtikuussa 2007 oli 23 991. Korhosia oli 23 683 ja Niemisiä 21 711. Ruotsinkielisistä sukunimistä yleisimpiä olivat Johansson, Nyman ja Lindholm. Etu- ja sukunimien lukumäärätietoja löytyy enemmän Väestörekisterikeskuksen internetsivuilla olevasta maksuttomasta Nimipalvelusta osoitteesta www.vrk.fi.

Väestötietojärjestelmä on julkishallinnon tärkein perusrekisteri. Sitä ylläpitävät Väestörekisterikeskus ja 24 maistraattia. Ahvenanmaalla maistraatin tehtäviä hoitaa lääninhallitus. Väestötietojärjestelmä toimii myös osoitelähteenä. Valtakunnallisesta osoitepalvelupuhelimesta, puh. 0600 0 1000 (ruotsinkielinen palvelu 0600 0 1001), voi tiedustella jokaisen Suomessa väestötietojärjestelmään merkityn henkilön osoitetietoja. Vuonna 2006 Osoitepalvelun kautta luovutettiin noin 1 060 000 osoitetta. Omien tietojensa luovuttamisen voi kuitenkin halutessaan kieltää ilmoittamalla siitä maistraatille tai Väestörekisterikeskukselle.

Postin ja väestökirjahallinnon yhteisen muuttoilmoituksen voi tehdä puhelimitse, internetissä tai lomakkeella. Internetissä tehtyjen muuttoilmoitusten määrä on kasvanut edelleen vuoden 2006 aikana, niiden määrä oli 168 234. Vastaava luku vuonna 2005 oli 114 533. Vuosittain tehdään noin miljoona muuttoilmoitusta.


Lisätietoja: Tietopalvelupäällikkö Rolf Ahlfors, puh. (09) 2291 6700

Taskutieto 2007 -julkaisu sekä muita tilastoja löytyy internetsivuiltamme www.vrk.fi, kohdasta Tilastot.

Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit