TILASTOJA VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄSTÄ TASKUKOOSSA

Väestörekisterikeskuksen Taskutieto 2008 -julkaisu on ilmestynyt. Se sisältää tiiviissä muodossa tietoja väestötietojärjestelmän keskeisistä osa-alueista: väestöstä, rakennuksista ja huoneistoista.

Väestötietojärjestelmän mukaan Suomen väkiluku vuodenvaihteessa 2007–2008 oli 5 300 484 henkilöä. Suomessa asuvien ulkomaalaisten lukumäärä on kasvanut tasaisesti 1980-luvulta lähtien; vuodenvaihteessa heitä oli 132 708 eli 2,5 % koko väestöstä. Maassamme vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista suurinta ryhmää edustivat edelleen Venäjän kansalaiset, heitä oli yhteensä 26 205. Toiseksi ja kolmanneksi suurimpina ryhminä ovat säilyneet Viron (19 965) ja Ruotsin kansalaiset (8 398). EU-maiden kansalaisten osuus Suomessa vakinaisesti asuvista ulkomaalaisista oli joulukuun 2007 lopussa 37,3 %. Enemmistönä olivat Viron, Ruotsin ja Saksan kansalaiset.

Äidinkielenään ruotsia puhuvia on suomenkielisten jälkeen eniten. Heidän osuutensa on edelleen 5,5 prosenttia väestöstä (289 596). Venäjänkielisiä oli 45 224, vironkielisiä 19 812 ja englanninkielisiä 10 589.

Naisten osuus oli vuodenvaihteessa edellisvuosien tapaan miehiä suurempi kaikissa 15 suurimmassa kaupungissa. Ikäluokittain tarkasteltuna miehet hallitsevat tilastoja 49 ikävuoteen saakka. Sen jälkeen luvut kääntyvät naisten hyväksi. Yli satavuotiaita asui Suomessa viime vuoden lopussa 468. Heistä naisia oli 406 ja miehiä 62.

Vuonna 2007 suosituimmat suomenkieliset tyttöjen ensimmäiset etunimet olivat Ella, Emma ja Aino. Ruotsinkielisistä etunimistä suosittiin eniten Emmaa, Emiliaa ja Idaa. Suomenkielisistä poikien etunimistä suosituimpia olivat Veeti, Eetu sekä Aleksi ja ruotsinkielisistä Anton, Emil ja William. Yleisimmät suomenkieliset sukunimet olivat edellisvuosien tapaan Virtanen, Korhonen ja Nieminen. Korhoset tosin kirivät kiinni Virtasia, joita toukokuussa 2008 oli 23 866. Korhosia oli 23 650 ja Niemisiä 21 648. Ruotsinkielisistä sukunimistä yleisimpiä olivat Johansson, Nyman ja Lindholm. Etu- ja sukunimien lukumäärätietoja löytyy enemmän Väestörekisterikeskuksen internetsivuilla olevasta maksuttomasta Nimipalvelusta osoitteesta www.vrk.fi.

Väestötietojärjestelmä on julkishallinnon tärkein perusrekisteri. Sitä ylläpitävät Väestörekisterikeskus ja 24 maistraattia. Ahvenanmaalla maistraatin tehtäviä hoitaa lääninhallitus. Väestötietojärjestelmä toimii myös osoitelähteenä. Valtakunnallisesta osoitepalvelupuhelimesta, puh. 0600 0 1000 (ruotsinkielinen palvelu 0600 0 1001), voi tiedustella jokaisen Suomessa väestötietojärjestelmään merkityn henkilön osoitetietoja. Vuonna 2007 Osoitepalvelun kautta luovutettiin noin 1 000 000 osoitetta. Omien tietojensa luovuttamisen voi kuitenkin halutessaan kieltää ilmoittamalla siitä maistraatille tai Väestörekisterikeskukselle.

Postin ja väestökirjahallinnon yhteisen muuttoilmoituksen voi tehdä puhelimitse, internetissä tai lomakkeella. Internetissä tehtyjen muuttoilmoitusten määrä on kasvanut edelleen, vuoden 2007 aikana niitä tehtiin 214192. Vastaava luku vuonna 2006 oli 168 234. Vuosittain tehdään noin miljoona muuttoilmoitusta.


Lisätietoja: Informaatikko Seppo Helenius, puh. (09) 2291 6714

Taskutieto 2008 -julkaisu sekä muita tilastoja löytyy internetsivuiltamme www.vrk.fi, kohdasta Tilastot.


Yrityksestä

Väestörekisterikeskus tuottaa korkealaatuisia henkilö- ja rakennustietopalveluita sekä sähköisessä asioinnissa tarvittavia tunnistusratkaisuja yhteiskunnan eri tarpeisiin. Virasto kehittää ja ylläpitää väestötietojärjestelmää, varmennepalveluita, holhousasioiden rekisteriä ja viranomaisten yhteystietorekisteriä sekä hoitaa vaalitehtäviä. Väestörekisterikeskuksen tavoitteena on olla tietoyhteiskunnan luotettava palvelukeskus, joka kehittää toimintaansa asiakkaidensa – niin julkishallinnon, yksityissektorin kuin kansalaistenkin – tarpeiden mukaisesti.

Liitteet & linkit